Saut au contenu

På dagordningen för mötet mellan EU:s handelsministrar stod reformen av WTO, handelsförbindelserna med Förenta staterna och genomförandet av handelsavtal

EU2019FIutrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2019 16.13
Nyhet
Bild: Europeiska unionen

Vid utrikesrådets möte i Bryssel den 21 november möttes handelsministrarna. Finlands utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari var ordförande för mötet.

Ministrarna diskuterade läget i reformen av Världshandelsorganisationen (WTO). Vid mötet gav ministrarna ett starkt budskap som förordar ett multilateralt handelssystem och tvistlösning.

Ministrarna diskuterade också den senaste utvecklingen av handelsförbindelserna mellan EU och Förenta staterna. Diskussionen om genomförandet av frihandelsavtalen baserade sig på den årsrapport som handelskommissionär Cecilia Malmström presenterade för ministrarna.

EU har världens största nätverk av handelsavtal och dessutom pågår ett flertal förhandlingar om nya handelsavtal. Det finländska ordförandeskapet har lyft fram genomförandet av avtalen. På så sätt säkerställs avtalens fördelar för EU:s företag och medborgare.

– Ville Skinnari, Finlands utvecklings- och utrikeshandelsminister

Under övriga frågor presenterade kommissionen en Eurobarometerundersökning om internationell handel, som publicerades dagen före mötet.

Under lunchen diskuterade ministrarna EU:s handelsförbindelser med Kina. Dessutom gav handelskommissionär Malmström en lägesrapport om förhandlingsläget i EU:s frihandelsavtal.