Saut au contenu

Pasi-Heikki Vaaranmaa: Työtä kansainvälisen kauppajärjestelmän puolesta

EU2019FIulkoministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2019 13.23
Kolumni

Maailman kauppajärjestö WTO:lle rakentuva monenvälinen kauppajärjestelmä on edelleen vakavissa vaikeuksissa. Yksipuoliset kauppatoimet sekä protektionismin nousu horjuttavat järjestöä. Kauppaneuvotteluissa ei ole edistytty toivotulla tavalla, eikä WTO:n sääntökirjaa ole pystytty uudistamaan.

Akuutein kysymys liittyy WTO:n riitojenratkaisujärjestelmään, jonka valituselin mitä todennäköisimmin lakkaa toiminnasta, kun sillä ei ole enää Yhdysvaltojen vastustuksen vuoksi tarvittavaa kolmen jäsenen minimimäärää kauppariitojen käsittelyyn. Riitojenratkaisujärjestelmän lisäksi myös WTO:n säännönmukainen toiminta edellyttäisi tehostamista. WTO:n uudistamisprosessi, jossa EU on ottanut johtoroolin, ei toistaiseksi ole tuonut tuloksia. EU:ssa joudutaan jatkossa miettimään, miten unionin etuja ylläpidetään tilanteessa, jossa sääntöjen noudattaminen ei ole itsestään selvää.

Jännitteitä EU:n ja Yhdysvaltojen suhteissa

EU:n ja Yhdysvaltojen transatlanttisen kauppa- ja investointisuhteen merkittävyyden huomioiden olisi tärkeää edistää myönteistä kauppa-agendaa Yhdysvaltojen kanssa. EU:n ja Yhdysvaltojen suhteita koettelevat kuitenkin lentokonetukia koskevat kauppariidat, jotka ovat tulossa vuosikausien kiistelyn jälkeen päätökseen. Yhdysvallat nimittäin saa lähiaikoina WTO:lta luvan asettaa EU-tuotteille lisätulleja rangaistuksena sääntöjen vastaisista valtiontuista Airbus-valmistukseen. EU saa oman oikeutuksensa lisätulleille Boeing-riidassa vasta ensi vuonna. EU:n tavoitteena on keskinäisten tullinasettamisten sijaan päästä asiassa neuvotteluratkaisuun.

Suhteiden yllä leijuu myös Yhdysvaltojen hallinnon uhkaus asettaa EU-autonviennille rajoituksia tai tulleja ”kansallisen turvallisuuden” nimissä. Uhkasta saadaan selvyyttä myöhemmin syksyllä.

Huomio sopimusten toimeenpanoon

EU:lla on voimassa vapaakauppasopimukset noin 70 kauppakumppanin kanssa, ja uusia sopimuksia on neuvoteltavana. Viime vuosina on alettu kiinnittää enemmän huomiota sopimusten toimeenpanoon, jota Suomi on halunnut korostaa puheenjohtajuuskaudellaan. On tärkeää, että unionin yritykset ja kuluttajat voivat hyödyntää sopimuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Euroopan komissio julkaisee vapaakauppasopimusten toimeenpanosta nykytilannetta kuvaavan raportin lokakuussa. Sopimusten hyödyntämisen ohella on tärkeää varmistaa, että EU:n kauppakumppanit panevat toimeen sopimusvelvoitteensa.

Mercosur-sopimus hyödyttää eurooppalaista teollisuutta ja palveluyrityksiä

EU ja neljän Latinalaisen Amerikan maan kauppayhteisö Mercosur saavuttivat kesäkuun lopussa poliittisen yhteisymmärryksen alueiden välisen assosiaatiosopimuksen vapaakauppaa koskevan osan pääpiirteistä, mikä on merkittävä saavutus. Mercosur on yksi maailman suurimmista talousalueista ja tärkeä, kasvava markkina-alue. Koska Mercosur-alueen maissa on vielä paljon kaupan esteitä, kauppasopimus tuo selviä etuja eurooppalaiselle teollisuudelle ja palveluyrityksille.

Tämänhetkisten tietojen mukaan Mercosur vapauttaa kaupastaan noin 90 prosenttia. Pelkästään tullienalennusten kautta odotetaan syntyvän neljän miljardin euron vuosittaiset säästöt EU-viennille. Sopimusta on mahdollista tarkemmin arvioida siinä vaiheessa, kun kaikki lopulliset tekstit, mukaan lukien tullimyönnytysluettelot, on saatu komissiosta. Tosiasioihin perustuva viestintä sopimuksen hyödyistä on tärkeää, sillä keskustelua ovat viime kuukaudet hallinneet muut asiat.

Kansainvälinen kauppajärjestelmä tutisee liitoksistaan, kauppariidat haastavat ja epävarmuus tulevasta painaa talouskasvua. EU ja sen jäsenmaat puolustavat sääntöperustaista kauppaa ja neuvottelevat uusia sopimuksia kaupan edelleen helpottamiseksi. Ei siis pidä ihmetellä, että EU:lla riittää kauppasopimuskumppaneita. Hedelmät tästä yhteistyöstä poimitaan tulevina vuosina.

Pasi-Heikki Vaaranmaa, yksikönpäällikkö, ulkoministeriö