Saut au contenu

Dialogen med västra Balkan i rättsliga och inrikes frågor främjas under Finlands EU-ordförandeskap

EU2019FIinrikesministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2019 12.06
Nyhet
Foto: Martin Manevski

Mötet för EU och justitie- och inrikesministrarna i västra Balkan ordnas i Skopje i norra Makedonien den 18 –19 november. Justitieminister Anna-Maja Henriksson är ordförande för det möte som gäller rättsliga frågor, och inrikesminister Maria Ohisalo är ordförande för mötet om inrikes frågor.

Vid det årliga ministermötet berättar ministrarna från länderna i västra Balkan om sina framsteg i fråga om rättsstatsutvecklingen. Målet är att stärka det politiska engagemanget så att reformerna kan fortsätta samt att diskutera hur samarbetet med EU kan utökas och om EU kan göra ännu mera för att reformerna ska kunna verkställas.

Justitieministrarna ska diskutera främjandet av rättsstatsprincipen i västra Balkan. Andra teman vid mötet är fängelseförhållandena och alternativ till fängelsestraff, effektiviteten inom rättsväsendet samt genomförandet av rekommendationerna om valarrangemangen.

Vid inrikesministrarnas möte diskuteras läget och stödbehoven i länderna kring migrationsrutten i västra Balkan. Västra Balkan är fortfarande utsatt för ett starkt migrationstryck, eftersom vägen till Europeiska unionen oftast går genom den här regionen. Andra teman för inrikesministermötet är hur gränskontrollernas samarbete kan intensifieras och hur terrorism och organiserad brottslighet kan bekämpas.

Ett av Finlands mål för EU-ordförandeskapet är att främja dialogen med västra Balkan när det gäller rättsliga och inrikes frågor. Mötets teman hänför sig till de mål för Finlands ordförandeskap som gäller att stärka rättsstatsprincipen och de gemensamma värdena samt främja den övergripande säkerheten.

EU har inlett en så kallad stabiliserings- och associeringsprocess med västra Balkan i syfte att föra länderna i regionen närmare unionen. Dessutom har EU inlett medlemskapsförhandlingar med Serbien och Montenegro. Om medlemskapsförhandlingarna kan inledas och hur de framskrider beror i många avseenden på ländernas rättsstatsutveckling.

Ytterligare information

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, tfn +358 295 150 236
Ulriikka Johansson, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn +358 295 488 695

Anna-Maja Henriksson Maria Ohisalo