Hyppää sisältöön

Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus

Suomen puheenjohtajakauden prioriteetteja ovat

EU:n globaali toimintaympäristö on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi ja arvaamattomammaksi: suurvaltakilpailu ja voimakas unilateralismi ovat nousussa, ja kansainvälinen sääntöpohjainen järjestelmä normeineen ja periaatteineen on joutunut haastetuksi. Olemme nähneet myös unionin yhteisiä arvoja kyseenalaistettavan. Lisäksi yksi jäsenmaa on jättämässä unionin. 

Eurooppalaisen integraation kulmakiviä – rauhaa, turvallisuutta, vakautta, demokratiaa ja vaurautta – on vaalittava. Vain olemalla yhtenäinen ja puolustamalla omia yhteisiä arvojaan EU voi luoda hyvinvointia ja ratkoa aikamme suuria haasteita. 

Eurooppalainen menestystarina pohjautuu demokraattisiin instituutioihin, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Oikeusvaltioperiaatteen toteutumista on vahvistettava, jotta kansalaiset voivat nauttia rauhasta ja yhtäläisistä oikeuksista ja jotta EU voi uskottavasti puolustaa monenkeskistä sääntöperustaista järjestelmää ja kansainvälisiä ihmisoikeusinstituutioita. 

EU:n oikeutus lunastetaan luomalla sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää hyvinvointia. EU:n hyväksyttävyyden kannalta keskeistä on kyetä tehokkaaseen päätöksentekoon ja saada sovitut asiat toimeenpantua. Vain vahva ja toimintakykyinen Eurooppa kykenee vaikuttamaan maailmanlaajuisesti. 

Avoimuus, parempi sääntely, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattaminen sekä kansalaisten osallistuminen ovat keskeisiä luottamuksen vahvistamiseksi Euroopan unioniin. 

Suomi jalkauttaa ensimmäisenä puheenjohtajamaana strategisen ohjelman 2019–2024 painopisteitä neuvoston työhön. Kuten trion ohjelmassa korostetaan, olemme sitoutuneita varmistamaan sujuvan siirtymän seuraavalle lainsäädäntökaudelle.

Ohjelma