Hyppää sisältöön

Puheenjohtaja­maiden yhteinen ohjelma luotsaa neuvoston työtä

 

Romanian, Suomen ja Kroatian yhdessä laatima ohjelma painottaa muun muassa unionin yhteisiä arvoja, kestävää kasvua sekä ulkoisen toimintakyvyn ja turvallisuuden vahvistamista.

Kyse on neuvoston kolmen peräkkäisen puheenjohtajavaltion sekä ulkoasiainneuvoston puheenjohtajan yhdessä laatimasta 18 kuukauden ohjelmasta eli niin kutsutusta trio-ohjelmasta. Se viitoittaa neuvoston työtä ajalla 1.1.2019–30.6.2020. 

Ohjelma painottaa yhteisiä arvoja

Ohjelman painotuksia ovat seuraavat teemat: 

  • Työpaikkojen, kasvun ja kilpailukyvyn unioni
  • Kaikkia kansalaisia voimaannuttava ja suojeleva unioni
  • Kohti energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastopolitiikkaa 
  • Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden unioni
  • Unioni vahvana globaalina toimijana

Ohjelma vahvistaa myös sitoumuksen EU:n yhteisiin arvoihin, kuten oikeusvaltioperiaatteeseen, monenkeskiseen järjestelmään, kestävän kehityksen Agenda 2030:een ja unionin yhtenäisyyteen. Puheenjohtajamaat sitoutuvat varmistamaan, että EU toimii lähellä kansalaisia, avoimesti ja hyvän hallinnon sekä paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti.

Yleisten asioiden neuvosto hyväksyi ohjelman 11.12.2018. 

Trio-ohjelma