Hyppää sisältöön

EU globaalina ilmastojohtajana 

Ilmastonmuutos on merkittävä maailmanlaajuinen ongelma, joka uhkaa ihmisten ja eläinten elinoloja ja köyhdyttää luontoa. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös turvallisuuteen ja talouteen, sillä elämän perusedellytysten järkkyminen johtaisi epävakauteen, konflikteihin ja pakolaisuuteen.

Suomi painottaa puheenjohtajana, että EU:n täytyy nostaa profiiliaan globaalina ilmastojohtajana luomalla pitkän tähtäimen ilmastostrategia, jolla EU on hiilineutraali vuonna 2050.

Kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen tasapaino pitää saavuttaa maailmanlaajuisesti mahdollisimman pian, jolloin yhteiskunnan toiminta on ilmastoneutraalia. Siirtyminen ilmastoneutraaliin Eurooppaan edistää myös talouskasvua ja kilpailukykyä. Bio- ja kiertotalous tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutokseen sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. 

Suomen puheenjohtajakaudella on tärkeää  

  • mahdollistaa EU:n vuoteen 2050 ulottuvan pitkän aikavälin ilmastostrategian keskeisten elementtien määrittely Eurooppa-neuvostossa viimeistään vuoden loppuun mennessä
  • edistää energiaunionin toimeenpanoa ja päästövähennyksiä 
  • viedä eteenpäin komission päivitetyn biotalousstrategian toimeenpanoa
  • laajentaa kiertotalouden toimenpiteitä uusille sektoreille
  • tukea yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka huomioi ilmastonmuutoksen nykyistä paremmin
  • viedä eteenpäin toimia YK:n biodiversiteettisopimuksen toteuttamiseksi
  • edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja eläinten hyvinvointia
  • pyrkiä siihen, että monivuotisen rahoituskehyksen (2021–2027) ohjelmilla tuetaan ilmastotavoitteita.

Lue lisää Suomen kaudella keskeisistä aiheista 

EU2019FI-taustoitus: EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategia vuoteen 2050

EU2019FI-taustoitus: Kiertotalous 2.0

EU2019FI-taustoitus: Energiaunion hallintomalliasetus ja energia- ja ilmastosuunnitelmat

EU2019FI-taustoitus: Ilmastoneutraaliutta edistävät teknologiat

EU2019FI-taustoitus: Energiaverotus tukemaan ilmastotyötä