Hyppää sisältöön

Ilmastoasioiden edistäminen Suomen puheenjohtajakaudella

Suomi painottaa puheenjohtajana, että EU:n täytyy nostaa profiiliaan globaalina ilmastojohtajana.

EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategia tavoittelee hiilineutraalia unionia vuoteen 2050 mennessä. Suomen tavoite on, että jäsenvaltiot pääsevät sopuun strategiasta viimeistään joulukuun Eurooppa-neuvostossa.

Ilmastonmuutos vaatii muutosta kaikilla elämänaloilla. Sen vuoksi Suomen puheenjohtajakaudella ilmastonmuutoksen hillintää käsitellään lähes kaikissa neuvoston kokoonpanoissa, niin ministeri- kuin työryhmäkokoonpanoissa.