Hyppää sisältöön

Kilpailukykyinen ja sosiaalisesti eheä EU

Euroopan talous kasvaa edelleen, mutta aiempaa hitaammin. Talouskasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia haastavat muun muassa kansainvälisen kaupan jännitteet, työn ja teknologian murros sekä väestön ikääntyminen. 

Tavoitteena tulee olla kilpailukykyinen ja sosiaalisesti eheä EU. Sisämarkkinat, sääntöpohjainen vapaakauppa sekä laadukas ja ajantasainen sääntely takaavat EU:n yhteisen kilpailukyvyn. EU tarvitsee kokonaisvaltaisen kestävää kasvua ja kilpailukykyä edistävän pitkän tähtäimen strategian.

Tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden sekä digitalisaation kokonaisvaltainen hyödyntäminen tulee olla keskiössä. Edistämällä osaamista ja koulutusta, alueellista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa EU luo kestävää kasvua ja hyvinvointia kansalaisilleen.

Samalla tulee edistää kansalaistensa mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan, tehdä työtä ja kehittää osaamistaan. Erityisesti nuorten osallisuuteen ja työllisyyteen on panostettava. Meillä ei ole varaa kadotettuun sukupolveen.

Pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla EU:n kehittäminen maailman kilpailukykyisimmäksi ja sosiaalisesti eheimmäksi vähähiiliseksi taloudeksi.

Lue lisää Suomen kaudella keskeisistä aiheista 

EU2019FI-taustoitus: Sisämarkkinat

EU2019FI-taustoitus: EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikka

EU2019FI-taustoitus: Datatalous

EU2019FI-taustoitus: Digitaalitalous

EU2019FI-taustoitus: Liikenteen automaatio

EU2019FI-taustoitus: Liikenteen digitalisaatio

EU2019FI-taustoitus: Hiiletön liikenne

EU2019FI-taustoitus: Hyvinvointitalous EU:ssa

EU2019FI-taustoitus: EU:n tulevaisuuden tasa-arvopolitiikka

EU2019FI-taustoitus: Työn murros ja osaaminen

EU2019FI-taustoitus: Eurooppalainen koulutusalue ja korkeakouluverkostot