Hyppää sisältöön

Hyvinvointi ja osaaminen osallistavan kasvun perustana

Vaikka Euroopan talous- ja työllisyystilanne on parantunut, osaavan työvoiman puute on suuri haaste. EU:n sosiaalisen ulottuvuuden politiikkasektorit ovat keskeisiä, kun vahvistetaan osaavan työvoiman saatavuutta sisämarkkinoilla.

Tämä hyödyttää myös työmarkkinoiden ulkopuolella olevia, kun kasvava työllisyysaste osaltaan vahvistaa hyvinvointivaltion rahoituspohjaa ja vakautta. Suomi painottaa puheenjohtajana, että yksi EU:n perustavoitteista on kansalaisten hyvinvoinnin turvaaminen. Tavoitteena tulee olla eurooppalaisen koulutuksen ja tutkimuksen nostaminen maailman parhaaksi.

Suomen puheenjohtajakaudella on tärkeää

  • edistää osaavan työvoiman saatavuutta ja työntekijöiden liikkuvuutta
  • edistää jatkuvaa oppimista luomalla sille strategia
  • viedä eteenpäin Erasmus-ohjelmaa koulutuksen, osaamisen ja liikkuvuuden edistämiseksi
  • keskustella eurooppalaisesta, verkostomaisesta superyliopistomallista
  • viedä eteenpäin hyvinvointitaloutta eli uutta lähestymistapaa siitä, miten hyvinvointi lisää tuottavuutta ja talouskasvua
  • vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa työelämässä sekä
  • tukea nuorten sosiaalista osallisuutta.

Tausta: EU:lla rajattu rooli työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa

EU:n työllisyys- ja sosiaalipolitiikan tavoitteena on parantaa kansalaisten elämänlaatua ja elintasoa. EU pyrkii parantamaan työllisyyttä sekä elin- ja työoloja ja varmistamaan, että jäsenmaat huolehtivat kansalaistensa terveydestä.

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka kuuluvat kuitenkin jäsenvaltioiden päävastuulle. EU:n rooli on asettaa kaikille jäsenvaltioille yhteisiä tavoitteita, arvioida kansallisella tasolla toteutettuja toimia sekä jakaa tietoa hyvistä toimintatavoista ja antaa suosituksia jäsenmaille. Toistaiseksi EU on tehnyt lainsäädäntöä ainoastaan miniminormeista ja -oikeuksista.

Kolme poimintaa EU:n työllisyys- ja sosiaalipolitiikan varrelta:

  1. Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio antoivat yhteisen julistuksen sosiaalisten oikeuksien pilarista Göteborgin huippukokouksessa marraskuussa 2017. Pilarissa esitetään 20 keskeistä periaatetta ja oikeutta, joilla tuetaan oikeudenmukaisia ja moitteettomasti toimivia työmarkkinoita ja hyvinvointijärjestelmiä. 
  2. EU:n huippukokous hyväksyi Eurooppa 2020 -strategian kesäkuussa 2010. Kyseessä on EU:n kasvu- ja työllisyysstrategia, jonka tavoitteissa korostuvat muun muassa työllisyyden ja koulutuksen lisääminen sekä köyhyyden torjunta ja sosiaalinen osallisuus.
  3. Jo Rooman sopimuksessa vuonna 1957 säädettiin jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnista.

Lue lisää Suomen kaudella keskeisistä aiheista 

EU2019FI-taustoitus: Hyvinvointitalous EU:ssa: ihmisten hyvinvointi edistää talouskasvua

EU2019FI-taustoitus: EU:n tulevaisuuden tasa-arvopolitiikka

Lue lisää EU:n työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta

EU:n neuvosto: Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK)

Euroopan unioni: Työllisyys- ja sosiaaliasiat