Hyppää sisältöön

Kunnianhimoinen, avoin ja sääntöihin perustuva kauppapolitiikka

Euroopan taloutta haastavat lisääntyneet jännitteet suurvaltojen kauppasuhteissa ja protektionismi eli kotimaisen tuotannon suojeleminen ulkomaiselta kilpailulta. EU:n on tässä tilanteessa puolustettava monenvälistä kauppajärjestelmää ja vastustettava uusia kaupanesteitä.

Kunnianhimoinen, avoin ja sääntöihin perustuva kauppapolitiikka tukee parhaiten EU:n kilpailukykyä ja asemaa houkuttelevana kauppakumppanina. EU:n on avattava uusia markkinoita ja vahvistettava yhteisiä sääntöjä edistääkseen talouskasvua ja työllisyyttä Euroopassa.

Suomen puheenjohtajakaudella on tärkeää   

  • vahvistaa monenvälistä kauppajärjestelmää
  • uudistaa Maailman kauppajärjestö WTO:ta ja säilyttää sen sitova riitojenratkaisujärjestelmä
  • jatkaa neuvotteluita kunnianhimoisista ja tasapainoisista kauppasopimuksista keskeisten kumppaneiden kanssa
  • vahvistaa kestävän kehityksen tavoitteiden sitovuutta EU:n kauppasopimuksissa
  • varmistaa neuvoteltujen sopimusten nopea voimaantulo ja tehokas toimeenpano
  • jatkaa keskusteluja EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteiden tiivistämisestä
  • edistää tasapainoisia kauppa- ja investointisuhteita Kiinan kanssa.

Tausta: EU edistää avointa ja reilua maailmankauppaa  

EU on maailman suurin teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä. EU:n kaupankäynti muun maailman kanssa on yli kaksinkertaistunut 20 vuodessa ja vastaa jo kolmannesta unionin bruttokansantuotteesta. Kansainvälinen kauppa tuo kansalaisille merkittäviä taloudellisia hyötyjä ja lisää hyvinvointia.


EU:lla on yhteinen kauppapolitiikka, jonka määrittelyyn osallistuvat Euroopan komissio, neuvosto eli jäsenmaat ja Euroopan parlamentti. Komissio neuvottelee kauppasopimuksia EU:n nimissä jäsenmaiden antaman mandaatin pohjalta. Komission neuvottelemien kauppasopimusten hyväksyntä edellyttää sekä neuvoston että Euroopan parlamentin hyväksyntää.

Kolme poimintaa EU:n yhteisen kauppapolitiikan varrelta:

  1. Tavoite yhteisestä kauppapolitiikasta sisältyi jo vuonna 1957 allekirjoitettuun Rooman sopimukseen, jolla luotiin EU:ta edeltänyt Euroopan talousyhteisö.
  2. Joulukuussa 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus toi Euroopan parlamentin tiiviimmin mukaan yhteisen kauppapolitiikan määrittelyyn. Sopimus linjaa, että yhteistä kauppapolitiikkaa harjoitetaan unionin ulkoista toimintaa koskevien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.
  3.  EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2019. Sopimuksella luotu kauppa-alue kattaa 600 miljoonaa henkilöä ja edustaa lähes kolmasosaa maailman bruttokansantuotteesta sekä noin 40 prosenttia maailman kaupasta.

Lue lisää EU:n kauppapolitiikasta 

EU2019FI-taustoitus: Kunnianhimoinen, avoin ja sääntöihin perustuva kauppapolitiikka

EU:n neuvosto: EU:n kauppapolitiikka

Euroopan komissio: EU:n kauppaneuvottelut ja -sopimukset (en)