Hyppää sisältöön

Kattavat ja tulevaisuuteen suunnatut sisämarkkinat

Tärkein keino vahvistaa kasvua ja hyvinvointia on tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa. Sisämarkkinat parantavat eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä, luovat työpaikkoja ja lisäävät näin kansalaisten hyvinvointia. Suomi painottaa puheenjohtajana, että EU keskittyy sisämarkkinoiden kehittämiseen seuraavina vuosina. 

Sisämarkkinoita on kehitettävä kokonaisvaltaisesti niin, että eri osa-alueet otetaan huomioon. Sisämarkkinoihin kytkeytyvät esimerkiksi digitalisaatio, teollisuuspolitiikka sekä kauppapolitiikka. Kokonaisvaltaisella lähestymistavalla saadaan sisämarkkinoista paras hyöty irti.

Lisäksi tarvitaan johdonmukaisuutta sosiaalisen pilarin edelleen kehittämiseksi. Näin sisämarkkinat tuottavat näkyviä tuloksia myös kansalaisillemme. Meidän on huolehdittava siitä, että sisämarkkinat kohtelevat reilusti kaikkia eurooppalaisia.

Suomen puheenjohtajakaudella on tärkeää

  • vahvistaa Euroopan kansainvälistä johtoasemaa digitaalisessa taloudessa ja teknologioissa eri aloilla, kuten teollisuudessa, terveydenhoidossa, liikkumisessa sekä luovilla aloilla
  • viedä eteenpäin data- ja alustataloutta
  • rakentaa palveluiden sisämarkkinoita, erityisesti digitaalisia palveluita
  • edistää aktiivista teollisuuspolitiikka EU:ssa
  • tukea liikennesektorin uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä päästövähennyksiä.
  • huolehtia modernien työ- ja sosiaalistandardien toteutumisesta EU:ssa 
  • arvioida tarve päivittää työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvajärjestelmiä kohtaamaan työn uudet muodot.

Tausta: Sisämarkkinat ovat yksi maailman laajimmista talouksista

Sisämarkkinoiden taloudelliset hyödyt ovat 8,5 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta.

EU:n sisämarkkinoilla ihmiset, tavarat, palvelut ja pääoma liikkuvat vapaasti. Kansalaiset voivat vapaasti asua, työskennellä, opiskella ja harjoittaa liiketoimintaa sisämarkkinoiden alueella. Yrityksille markkinat tarjoavat laajat kotimarkkinat.

Kolme poimintaa sisämarkkinoiden varrelta:

  1. Sisämarkkinat avautuivat vuoden 1993 alussa. Sitä edelsi vuosia kestänyt lainvalmistelutyö: yhteensä lähes 300 säädöstä. Päätös sisämarkkinoista tehtiin jo vuonna 1986.
  2. Euroopan komissio esitteli laajat toimenpidepaketit sisämarkkinoiden kehittämiseksi huhtikuussa 2011 ja lokakuussa 2012. Paketit sisälsivät esimerkiksi digitaalisten sisämarkkinoiden, kansalaisten liikkumiseen pk-yritysten rahoitukseen liittyviä toimia.
  3. Maaliskuussa 2019 Eurooppa-neuvosto linjasi, että sisämarkkinoita pitää edelleen kehittää laaja-alaisesti. Se pyysi Euroopan komissiota laatimaan pitkän aikavälin vision EU:n teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja toimintasuunnitelman sisämarkkinasääntöjen paremmasta toimeenpanosta.

Lue lisää Suomen kaudella keskeisistä aiheista 

EU2019FI-taustoitus: Sisämarkkinat

EU2019FI-taustoitus: Datatalous

EU2019FI-taustoitus: Liikenteen automaatio

EU2019FI-taustoitus: Liikenteen digitalisaatio

EU2019FI-taustoitus: Hiiletön liikenne

EU2019Fi-taustoitus: Työn murros ja osaaminen

EU2019FI-taustoitus: Edustajakanne: paremmat oikeudet kuluttajille

Lue lisää sisämarkkinoista

EU:n neuvosto: Teollisuuspolitiikka

EU:n neuvosto: Sisämarkkinat

EU:n neuvosto: Digitaaliset sisämarkkinat