Hyppää sisältöön

Kohti osallistavaa talousliittoa 

Kestävä talouskasvu edellyttää, että EU toimii määrätietoisesti kestävämpien pääomamarkkinoiden, viimeistellyn pankkiunionin sekä toimivan kriisinratkaisuvälineistön luomiseksi. EU:n on myös lisättävä avoimuutta talouspolitiikan koordinaatiossa. Varsinainen vastuu talouspolitiikasta kuuluu kuitenkin jäsenmaille itselleen.

Euroopassa tulee panostaa nyt ja tulevina vuosina teknologisten innovaatioiden kehittämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Vain terve pankkisektori voi rahoittaa tarvittavat investoinnit. Tästä syystä on välttämätöntä vähentää määrätietoisesti pankkisektorin riskejä. 

Suomen puheenjohtajakaudella on tärkeää   

  • työskennellä kunnianhimoisesti pankkiunionin viimeistelemiseksi jatkaen keskusteluja muun muassa riskien vähentämisestä, valtiolainojen vakavaraisuuskohtelusta ja yhteisestä talletussuojasta
  • vahvistaa yhteistä talous- ja rahaliittoa edistämällä riskien hajauttamista pääomamarkkinoilla ja tukea siten talous- ja rahaliiton kestävyyttä ja häiriönsietokykyä
  • edistää kestävää ja vihreää rahoitusta osana EU:n ilmastotoimia
  • kitkeä aggressiivista verosuunnittelua, torjua veronkiertoa ja vähentää haitallista verokilpailua
  • taistella rahanpesua ja terrorismin rahoitusta vastaan huolehtimalla pankkivalvojien toimivaltuuksien riittävyydestä.

Suomen puheenjohtajakaudella jatketaan myös keskusteluja uuden euroalueen talousarviovälineen luomisesta, Euroopan vakausmekanismin vahvistamisesta sekä digitaalisen talouden verotuksesta.

Tausta: Taloudellisen yhteistyön kehys

Jokainen Euroopan unionin jäsenvaltio on vastuussa omasta julkisesta taloudestaan. Sisämarkkinat ja yhteinen raha kytkevät kuitenkin talouksia tiiviisti toisiinsa. Tästä syystä EU-maat ovat sitoutuneet koordinoimaan talouspolitiikkojansa.

Talous- ja rahaliitto (EMU) toimii EU-maiden taloudellisen yhteistyön ja lähentymisen kehyksenä. Kaikki EU:n jäsenmaat osallistuvat talousunioniin eli ne muodostavat sisämarkkinat ja koordinoivat talouspolitiikkojansa. Rahaliittoon osallistuvat maat, joilla on käytössään yhteinen valuutta, euro.

Kolme poimintaa EU:n talous- ja rahaliiton (EMU) varrelta: 

  1. EMU syntyi Maastrichtin sopimuksella vuonna 1992. EMU on integraatioprosessi, ja se kattaa keskeisesti EU:n jäsenmaiden talous- ja finanssipolitiikan koordinaation sekä euroalueella yhteisen rahapolitiikan. Enemmistö jäsenmaista on ottanut käyttöönsä yhteisen rahamme, euron.
  2. Euroalueen velkakriisin myötä EMUa on vahvistettu luomalla muun muassa pankkiunioni, joka kattaa yhteisen säännöstön pankeille, pankkien yhteisen valvonnan ja yhteisen kriisinratkaisun. Yhteisen talletussuojan osalta neuvottelut ovat kesken.
  3. Viime vuosina talous- ja rahaliittoa on kehitetty viemällä pankkiunionia eteenpäin sekä vahvistamalla Euroopan vakausmekanismia (EVM). Myös euroalueen talousarviovälineen pääpiirteistä (niin sanottu eurobudjetti) on päästy alustavaan sopuun.

Lue lisää Suomen kaudella keskeisistä aiheista 

EU2019FI-taustoitus: Kestävä rahoitus 
EU2019FI-taustoitus: Joukkorahoitusta yli rajojen: yrityksille lisää rahoitusmahdollisuuksia

Lue lisää EU:n talous- ja rahaliitosta 

Neuvosto: Euroopan talous- ja rahaliiton syventäminen
Neuvosto: Pankkiunioni
Neuvosto: Pääomamarkkinaunioni