Hyppää sisältöön

Kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen

Euroopan turvallisuuteen vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi lähialueiden konfliktit ja väkivaltaisuudet. Niiden taustalla on kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien loukkauksia sekä ilmastonmuutoksen kielteisiä seurauksia.

Euroopan suojeleminen edellyttää, että EU hyödyntää kaikkia sen ulkoisen toiminnan välineitä kuten diplomatiaa, kriisinhallintaoperaatioita, kauppapolitiikkaa ja kehitysapua. EU:n on puolustettava monenvälisiä ratkaisuja ja tehostettava osallistumistaan konfliktien ehkäisemiseen ja rauhanvälitykseen. Samalla on kiinnitettävä erityistä huomiota naisten ja nuorten tärkeään rooliin.

EU on avainasemassa edistettäessä kokonaisvaltaista turvallisuutta kansalaisille. Unioni ja sen jäsenvaltiot voivat rakentaa unionista turvallisemman paikan elää torjumalla rajat ylittävää rikollisuutta ja terrorismia, huolehtimalla rajaturvallisuudesta ja vähentämällä eriarvoisuutta.

EU:n on edistettävä laaja-alaisesti sisäistä turvallisuuttaan. Yhteistyötä on tehtävä muun muassa rikosten ennaltaehkäisyssä, lainvalvonnassa, rajaturvallisuudessa ja pelastustoiminnassa. EU:n on aika arvioida sisäisen turvallisuuden strategiansa vahvuudet ja kehittämistarpeet. Uudet sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat uhat on tunnistettava, jotta EU voi vahvistaa kykyään vastata niihin. 

Uhkia arvioidessa on huomioitava, että sisäinen ja ulkoinen turvallisuus kytkeytyvät nykyään entistä tiiviimmin toisiinsa. EU:n on valmistauduttava yhdessä tulevaisuuden uhkiin.

Lue lisää Suomen kaudella keskeisistä aiheista

EU2019FI-taustoitus: EU:n uudet turvallisuutta ja puolustusta koskevat aloitteet

EU2019FI-taustoitus: Yhteisiä toimia hybridiuhkien torjumiseksi

EU2019FI-taustoitus: Digitalisaatio ja tekoäly puolustuksessa

EU2019FI-taustoitus: EU:n sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta

EU2019FI-taustoitus: Tehokas ulkorajavalvonta on Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden edellytys

EU2019FI-taustoitus: EU:n pelastuspalvelumekanismin on vastattava yhä monimuotoisempiin uhkiin

EU2019FI-taustoitus: Uusia työkaluja rikostutkinnassa tarvittavan sähköisen todistusaineiston saamiseksi

 

Ajankohtaista