Hyppää sisältöön

Hybridiuhkien ehkäisy ja torjunta

EU:n jäsenvaltioihin ja toimielimiin kohdistuu moniulotteisia hybridiuhkia, joita on vaikea havaita ja määritellä. Sekä EU:n että jäsenvaltioiden valmiuksia on vahvistettava hybridiuhkien torjumiseksi. Tarvitsemme yhdessä valmisteltuja ja koordinoituja toimia.

Suomi pyrkii puheenjohtajakaudellaan kehittämään EU:n kriisinkestokykyä ja lisäämään tietoisuutta hybridiuhkista. Suomi järjestää kaudellaan skenaarioihin eli kuvitteellisiin uhkatilanteisiin perustuvia keskusteluja sekä ministeri- että virkamiestasolla.

Suomen puheenjohtajakaudella on tärkeää

  • järjestää nykyistä johdonmukaisemmin työ Eurooppa-neuvoston asettamien poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja olemassa olevien välineiden vaikuttavuuden lisäämiseksi
  • vahvistaa EU:n ja Naton välistä yhteistyötä 
  • ylläpitää korkeatasoista kyberturvallisuutta muun muassa huomioimalla se 5G-teknologian käyttöönotossa, parantamalla kriittisen infrastruktuurin kyberturvallisuutta ja edistämällä kyberturvallisuusosaamista.

Tausta: Pitkän aikavälin haaste EU:n yhteiskunnille ja yhtenäisyydelle

Hybridiuhkissa valtiolliset tai valtioista riippumattomat toimijat käyttävät erilaisia tavanomaisia ja epätavanomaisia toimia ja välineitä koordinoidusti, jotta saavuttaisivat tietyn poliittisen tavoitteen. Hybriditoimilla pyritään yleensä vaikuttamaan päätöksentekoon sekä heikentämään yhteiskuntia ja yhtenäisyyttä. Mahdollisia toimia ovat esimerkiksi tietoverkkohyökkäykset, vaalihäirintä ja virheellistä tietoa levittävät kampanjat.

Kolme poimintaa hybridiuhkien torjunnan varrelta: 

  1. Euroopan komissio ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja hyväksyivät huhtikuussa 2016 yhteisen kehyksen hybridiuhkien torjumiseksi ja EU:n sietokyvyn parantamiseksi. 
  2. EU ja Nato sopivat käytännön yhteistyön lisäämisestä Varsovassa heinäkuussa 2016.
  3. Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus aloitti toimintansa Helsingissä vuonna 2017. Keskus edistää hybridiuhkiin liittyvää yhteistyötä.

Lue lisää hybridiuhkista ja niiden torjumisesta