Hyppää sisältöön

Turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä Euroopan suojelemiseksi ja turvallisuuden tuottamiseksi

EU edistää rauhaa ja vakautta. EU:n on kehitettävä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötään, jotta se voi suojella kansalaisiaan haastavassa geopoliittisessa ympäristössä. EU:lla on tärkeä rooli myös globaalin turvallisuuden tuottajana ja muiden kansainvälisten toimijoiden kumppanina.

EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyö on edistynyt viime vuosien aikana merkittävästi. Pysyvän rakenteellisen yhteistyön käynnistäminen, Euroopan puolustusrahasto, puolustuksen vuosittainen arviointi sekä sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden suunnittelu- ja johtamiskyvyn luominen ovat tärkeitä askeleita kohti syvempää yhteistyötä.

Suomen puheenjohtajakaudella on tärkeää  

  • varmistaa, että jo asetetut tavoitteet turvallisuus- ja puolustusyhteistyön syventämiseksi toimeenpannaan tehokkaasti
  • jatkaa EU:ssa aktiivista strategista keskustelua turvallisuudesta ja puolustuksesta
  • käydä keskustelua tekoälyn ja digitalisaation roolista tulevaisuuden puolustuksen suorituskykyjen kehittämisessä
  • tehostaa EU:n ja Naton yhteistyötä erityisesti sotilaallisen liikkuvuuden helpottamisessa sekä hybridi- ja kyberuhkien torjunnassa.

Tausta: Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP) on osa unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se kattaa EU:n poliittiset ja sotilaalliset rakenteet, sotilas- ja siviilioperaatiot sekä unionin ulkopuoliset operaatiot.

Kolme poimintaa turvallisuus- ja puolustusyhteistyön varrelta:

  1. EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) perustettiin Maastrichtin sopimuksella vuonna 1993. Sopimus pani alulle yhteisen puolustuspolitiikan. 
  2. Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikka nimettiin yhteiseksi turvallisuus- ja puolustuspolitiikaksi (YTPP) Lissabonin sopimuksella, joka tuli voimaan vuonna 2009.
  3. Neuvosto antoi joulukuussa 2016 päätelmät turvallisuudesta ja puolustuksesta. EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittiseen globaalistrategiaan perustuvat päätelmät määrittelevät toimet, joilla EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa kehitetään.

Lue lisää Suomen kaudella keskeisistä aiheista

EU2019FI-taustoitus: EU:n uudet turvallisuutta ja puolustusta koskevat aloitteet 

EU2019FI-taustoitus: Turvallisuutta ja puolustusta koskevat ehdotukset rahoituskehyskaudella 2021–2027 

EU2019FI-taustoitus: EU:n sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta 

EU2019FI-taustoitus: EU:n ja Naton yhteistyö

EU2019FI-taustoitus: Digitalisaatio ja tekoäly puolustuksessa

Lue lisää EU:n puolustusyhteistyöstä

EU:n neuvosto: EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyö 

EU:n neuvosto: Aikajana: EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyö

Euroopan ulkosuhdehallinto: Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (englanniksi)