Hyppää sisältöön

Muuttoliikkeen kokonaisvaltainen hallinta

Muuttoliikkeen tehokas hallinta edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon muuttoliikkeen sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus. Euroopan unioni on yksittäistä jäsenvaltiota paremmassa asemassa muuttoliikkeen hallinnassa, koska sillä on laaja keinovalikoima ja vahva kansainvälinen asema.

Ihmisoikeusperustainen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka pohjautuu kansainvälisiin sopimuksiin, viranmaisyhteistyöhön, tehokkaaseen ulkorajavalvontaan sekä asianmukaisiin, nopeisiin ja oikeusturvan varmistaviin turvapaikkaprosesseihin.

Suomen puheenjohtajakaudella on tärkeää 

  • edetä yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän hyväksymisessä
  • muodostaa EU:n laajuinen, riittävillä taloudellisilla kannustimilla tehostettu uudelleensijoittamisohjelma
  • seurata tehokkaasti eri reittejä ja ylläpitää tilannekuvaa
  • käyttää kaikkia EU:n keinoja tehokkaan ja kestävän palautuspolitiikan luomiseksi, mukaan lukien positiivisia ja negatiivisia kannustimia kauppa- kehitys- ja viisumipolitiikassa.

Euroopan raja- ja merivartioston vahvistaminen auttaa jäsenvaltioita hallitsemaan rajojaan ja tehostamaan laittomasti maassa oleskelevien palauttamista. Virastolla on tämän vuoksi merkittävä rooli sekä Schengen-alueen että vapaan liikkuvuuden turvaamisessa.

Lue lisää EU:n muuttoliikepolitiikasta

EU2019FI-taustoitus: Muuttoliikkeen hallinta on EU:n ja sen kumppanien yhteistyötä

EU2019FI-taustoitus: Tehokas ulkorajavalvonta on Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden edellytys

Neuvosto: EU:n muuttoliikepolitiikka