Hyppää sisältöön

Monivuotinen rahoituskehys EU:n prioriteettien toteuttajana

Neuvoston neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021–2027 pyritään viimeistelemään Suomen puheenjohtajakaudella. Tavoitteena on saavuttaa tasapainoinen rahoituskehys, joka ottaa huomioon yhteisesti sovittujen kehyskattojen puitteissa sekä yhteisiä eurooppalaisia tavoitteita edistävät uudet prioriteetit että perinteiset politiikka-alueet. Suomi hakee puheenjohtajakaudellaan mahdollisimman suurta edistystä myös eri sektoriasetusehdotusten käsittelyssä.

Suomi työskentelee puheenjohtajana sen puolesta, että tuleva ja nykyaikaistettu rahoituskehys toteuttaa tehokkaasti EU:n poliittisia prioriteetteja. Korostetut ehdollisuudet vahvistavat EU-rahoituksen vaikuttavuutta. Rahoitusta tulisikin ohjata ennakkoehdoin liittyen muun muassa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen ja muuttoliikkeen hallintaan.

Suomi pitää tärkeänä, että tulevassa rahoituskehyksessä

  • Eurooppa pysyy tutkimuksen, kehityksen ja innovaation eturintamassa
  • koheesiopolitiikkaa keskittyy entistä vahvemmin kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseen kaikkialla Euroopassa 
  • maataloutta voi harjoittaa kannattavalla tavalla unionin kaikissa jäsenmaissa
  • uudistetulla ja nykyaikaistetulla yhteisellä maatalouspolitiikalla vastataan ruokaturvan , ruokaturvallisuuden, ilmastonmuutoksen sekä ympäristösuojelun haasteisiin
  • muuttoliikkeen hallinnan sisäisiin ja ulkoisiin tarpeisiin varmistetaan riittävästi rahoitusta 
  • huomioidaan Euroopan puolustusyhteistyön vahvistaminen
  • rahoitusohjelmat edistävät selkeästi EU:n ilmastotavoitteita
  • omien varojen kokonaisratkaisu on yksinkertainen, läpinäkyvä ja reilu
  • saavutetaan tulopuolella jäsenmaiden kesken tasapainoinen lopputulos.

Suomen EU-puheenjohtajakaudella tavoitellaan lisäksi sopua neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä vuoden 2020 budjetista. Sekä vuoden 2019 budjetin toimeenpanon että vuoden 2020 budjetin tulee noudattaa moitteettoman varainhoidon periaatteita.

Lue lisää monivuotisesta rahoituskehyksestä

EU2019FI-taustoitus: Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027

EU2019FI-taustoitus: Turvallisuutta ja puolustusta koskevat ehdotukset rahoituskehyskaudella 2021–2027

EU:n neuvosto: Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027: neuvottelut