Hoppa till innehåll

EU:s budget för 2020: rådet stöder fortsatt fokus på tillväxt, innovation, säkerhet och migration

3.9.2019 16.05 | Publicerad på svenska 3.9.2019 kl. 16.22
Nyhet

Rådet vill att EU:s budget även fortsättningsvis ska vara inriktad på att stärka den europeiska ekonomin och öka dess konkurrenskraft. Andra prioriterade frågor är bl.a. tillräcklig finansiering för migration och skyddet av EU:s yttre gränser, stärkande av civilskyddet, åtgärder mot klimatförändringarna och tillhandahållande av tillräckliga resurser för yttre åtgärder i linje med EU:s strategiska intressen.

Liksom tidigare år insisterar medlemsländerna också på en återhållsam budgetering och på budgetdisciplin. De vill att det ska finnas tillräckligt med utrymme i budgeten för EU att reagera på oförutsedda behov.

Dessa principer är vägledande för rådets ståndpunkt om EU:s budget för 2020, som antogs i dag.

Nästa års budget handlar om kontinuitet. Medlemsländerna vill fokusera på de viktigaste politikområdena och de program som uppvisar bäst resultat med ett tydligt europeiskt mervärde, men samtidigt säkerställa en försiktig strategi. Jag är glad att rådets ståndpunkt har antagits med ett överväldigande stöd från medlemsländerna. Detta skapar en bra grund för våra diskussioner med parlamentet under de kommande månaderna.

- Kimmo Tiilikainen, statssekreterare, finansministeriet i Finland, rådets chefsförhandlare för EU:s budget för 2020

Vad händer nu?

Statssekreterare Kimmo Tiiliinen kommer att lägga fram rådets ståndpunkt om EU-budgeten för 2020 för Europaparlamentet vid plenarsessionen i september. Europaparlamentet väntas anta sina ändringar av rådets ståndpunkt den 23 oktober.

Därefter inleds en tre veckor lång medlingsperiod som pågår från den 29 oktober till den 18 november. Syftet med medlingen är att rådet och Europaparlamentet ska komma överens om EU-budgeten för 2020.