Meny

Anja Laisi: Hållbarhet är den röda tråden i mötesarrangemangen

EU2019FI 17.6.2019 9.55
Kolumn

Under EU-ordförandeskapet 2019 är Finland värd för informella ministermöten och tjänstemannamöten i Helsingfors. Utöver fungerande arrangemang och gästfrihet har vi i mötesarrangemangen fäst vikt vid hållbar utveckling.

Hållbara lösningar syns både i valet av mötesplats och i ett inte alltför stort antal möten samt i små gärningar på mötesplatsen. Finland är ett ledande land inom digitalisering och cirkulär ekonomi och vill modigt satsa på nya arbetssätt i ordförandeskapet. I Finland har flera aktörer redan gått in för en mer miljövänlig möteskultur. Under ordförandeskapet följer vi den här riktlinjen.

Från mötesplats till klimatgärningar

Hållbara mötesarrangemang som den röda tråden fick sin början redan hösten 2016 när det beslutades att mötena ska hållas i huvudstaden Helsingfors och på en enda mötesplats. Alltsedan det beslutet har hållbara lösningar styrt planeringen av mötesarrangemangen.

I mötesarrangemangen syns hållbarheten i såväl små som stora val. I början av 2019 slog ministrarna med ansvar för EU-politiken fast att Finland i stället för att ge traditionella ordförandeskapslandsgåvor ska kompensera utsläppen från mötesdeltagarnas flygresor med de anslag som budgeterats för gåvorna. Det är fråga om en konkret klimatgärning, och Finland hoppas att de efterföljande ordförandeskapsländerna kommer att göra på samma sätt.

Tanken är att det ska vara lätt för mötesdeltagarna att komma till mötesplatsen. Vi har emellertid också fäst vikt vid minskning av utsläpp. Det är enkelt att åka till Finlandiahuset med allmänna färdmedel. Och mötesplatsen är på kort gångavstånd från hotellen och sevärdheterna i Helsingfors. Mötesdeltagarna kan också cykla från en plats till en annan med stadscyklarna.

Inte enbart för ordförandeskapsperioden

Finland är ett av EU:s ledande länder inom digitalisering. Därför faller det sig naturligt att vi ersätter tryckmaterial för mötena med digitala plattformar samt främjar cirkulär ekonomi. Hållbarheten syns också i den visuella identiteten för Finlands EU-ordförandeskap. Identiteten har skapats genom att förnya identiteten för Finlands EU-ordförandeskap 2006.

Finländsk mat och finländskt rent vatten har huvudrollen i matserveringen på mötena. På menyerna finns det främst finländsk närodlad och ekologisk mat enligt skördesäsongen: Finlands ordförandeskap infaller på hösten när naturens gåvor är som bäst. Vi kommer också att minimera matsvinnet och att ge det rena finländska vattnet stor synlighet. Mötesdeltagarna i Helsingfors bjuds på finländskt kranvatten i stället för vatten på flaska.

Mötesdeltagarna kommer inte bara att komma ihåg de fungerande och gästfria mötesarrangemangen utan också att det under Finlands EU-ordförandeskap lanserades nya arbetssätt och att mötena arrangerades hållbart.

Anja Laisi
Chef för sekretariatet för EU-ordförandeskapet