Hoppa till innehåll

Cyber Ranges Federation – bättre cyberkompetens genom samarbete

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2019 11.43
Kolumn

Cyber Ranges Federation-projektet går ut på att skapa en EU-täckande sluten cyberövningsomgivning åt försvarsförvaltningarna i medlemsländerna. Avsikten är att utveckla medlemsländernas beredskap och träning genom vilka de förbereder sig inför cyberhot.

Elva EU-länder och europeiska rymdorganisationen (ESA) deltar i projektet som inleddes i maj 2017. Det första skedet i projektet som styrs av Europeiska försvarsbyrån (EDA) slutförs under Finlands ledning i slutet av 2019.

Målet är att förena de nationella cyberövningsomgivningarna och att samla in och distribuera goda verktyg till samtliga EU-länder enligt pooling & sharing-principen. Arrangemanget möjliggör cyberövning för samtliga intresserade EU-länder, även de som inte har några egna cyberövningsomgivningar. Deltagandet i projektet stöder även utvecklandet av medlemsländernas egna nationella övningsomgivningar.

Arbetet för att utveckla den gemensamma cybersäkerhetsomgivningen fortsätter

Cyber Ranges Federation-projektet har utförts i nära samarbete med den akademiska världen. Jyväskylä yrkeshögskolas cybersäkerhetscenter JYVSECTEC och deras cyberövningsomgivning RGCE (Realistic Global Cyber Environment) har deltagit i projektet. JYVSETEC har också haft det huvudsakliga ansvaret för planeringen, den tekniska definiering och konstruerandet av den tekniska plattformen för den gemensamma cyberövningsomgivningen.

Stärkandet av cyberkompetensen är normal verksamhet i samtliga europeiska länder. Projektet kommer därför att fortgå på ett planmässigt sätt under kommande år att den gemensamma cyberövningsomgivningen utvecklas och att användningen av den utvidgas så att så många EU-länder som möjligt ska kunna utnyttja den. Avsikten är att övningsomgivningen bland annat ska användas vid EU:s årliga cyberövningar.

I Finland ordnas det under EU:s cyber- och hybridvecka ett evenemang den 6 november, där man presenterar cyberövningsomgivningen som skapats i samband med projektet. Omgivningen som nu presenteras är dock bara ett underlag för det viktiga kommande arbete som syftar till att förstärka cyberkompetensen inom hela EU.

Harri Reini, projektchef, försvarsministeriet