Hoppa till innehåll

Eeva Raevaara: Vårt mål är ett jämställt Europa

EU2019FI
Utgivningsdatum 5.12.2019 13.58
Kolumn
Foto: Jarno Kuusinen

Ojämlikhet mellan könen är inom många livsområden en verklighet i EU. Statistiken visar ihållande skillnader i lön och pension mellan könen och en högre risk för fattigdom bland kvinnor än bland män. Ensamförsörjare befinner sig i en särskilt svår ekonomisk situation.

Enligt det jämställdhetsindex som i oktober publicerades för fjärde gången av Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) är det fortfarande en lång väg till ett jämställt Europa: jämställdhetssiffran för hela EU är 67,4, när 100 motsvarar fullständig jämställdhet.

Finland har under sitt ordförandeskap lyft fram jämställdheten

Hur skulle ett Europa med ekonomisk jämställdhet mellan könen se ut? Vad ska vi göra får att nå detta? Dessa frågor har ställts under Finlands EU-ordförandeskap.

Vårt tema Jämställda ekonomier – Gender Equal Economies granskar det ömsesidiga förhållandet mellan jämställdhet och ekonomi: dels jämställdhet som en del av en hållbar ekonomisk tillväxt, dels den ekonomiska politikens betydelse som främjare av jämställdhet.

Jämställdhetsfrågor är särskilt aktuella i EU nu när den nya kommissionen inleder sitt arbete och de framtida strategierna för jämställdhet och ekonomisk politik håller på att utarbetas. Samtidigt är det fråga om att stärka EU:s jämställdhetspolitik och att stärka kopplingen mellan jämställdhetspolitiken och den ekonomiska politiken. Även utveckling av EU:s budgetering ur ett jämställdhetsperspektiv har lyfts upp till diskussion.

Jämställdhetsfrämjandet förutsätter samarbete som överskrider politiska gränser

I början av hösten ordnade Finland konferensen Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action i Helsingfors. Konferensens huvudtalare var Shahra Razavi, direktör för FN:s jämställdhetsorganisation. Hon framhävde att en fungerande social trygghet och tjänster är förutsättningar för en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt. Vid konferensen diskuterades också en jämställdhetsmedveten budgetering och möjligheten för en europeisk planeringstermin att öka både den ekonomiska tillväxten och jämställdheten.

Det största utbytet av konferensen gav de diskussioner som sammanförde bland annat budgetexperter och jämställdhetsexperter samt andra aktörer över de politiska gränserna. Man enades om att med tanke på målen för hållbar utveckling utgör kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyens starka jämställdhetsagenda och granskning av den ekonomiska politiken en god grund för främjandet av jämställdheten i EU.

Diskussionen om jämställdhet och om jämställda ekonomier fortsätter i december, när ministrarna från EU:s medlemsländer kommer att diskutera frågan vid mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Förhoppningsvis kommer den framtida dialogen också att föras över de politiska gränserna, till exempel som en gemensam diskussion mellan rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor och Ekofinrådet.

Eeva Raevaara, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet