Hoppa till innehåll

Europeiska unionens råd och Europaparlamentet nådde en preliminär överenskommelse om regleringen av gräsrotsfinansiering

EU2019FI
Utgivningsdatum 19.12.2019 13.01
Nyhet

EU skapar en enhetlig reglering för leverantörer av gränsöverskridande plattformstjänster för gräsrotsfinansiering. Målet är att göra företagens finansieringsmöjligheter mångsidigare, skapa fler alternativ för investerare och upprätta klara regler för investerarskyddet.

Europeiska unionens råd och Europaparlamentet har nått en preliminär överenskommelse om regleringen av gräsrotsfinansiering. I trepartsdialogen med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen företräddes rådet av ordförandelandet Finland.

Det tekniska arbetet fortsätter. Efter det läggs överenskommelsen fram i Ständiga representanternas kommitté för att godkännas av medlemsländernas ambassadörer.

Mer information

Paula Kirppu, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 552, paula.kirppu(a)vm.fi
Tiina Heinonen, regeringssekreterare, tfn 0295 530 512, tiina.heinonen (a)vm.fi