main-mobile-navigation-header

EU:s egna medel, programmet för Finlands ordförandeskap och landsspecifika rekommendationer i Ekofinrådet

EU2019FIMinisterium der Finanzen 9.7.2019 15.00
Nyhet
Finansminister Lintilä i Ekofinrådet. Foto: Europeiska Unionen

Europeiska unionens ekonomi- och finansministrar träffades tisdagen den 9 juli i Bryssel. Finlands finansminister Mika Lintilä var mötets ordförande.

Ministrarna diskuterade EU:s egna medel och eventuella nya källor till finansiering mot bakgrund av paketet för EU:s långtidsbudget för 2021–2027.

Finlands rådsordförandeskap presenterade sitt arbetsprogram för ekonomiska och finansiella frågor.

Rådet antog landsspecifika rekommendationer som en avslutning på den europeiska planeringsterminen för 2019.

Mer information

Mika Lintilä