main-mobile-navigation-header

EU:s egna medel, programmet för Finlands ordförandeskap och landsspecifika rekommendationer i Ekofinrådet

EU2019FIFinansministeriet 9.7.2019 15.00
Nyhet
Finansminister Lintilä i Ekofinrådet. Foto: Europeiska Unionen

Europeiska unionens ekonomi- och finansministrar träffades tisdagen den 9 juli i Bryssel. Finlands finansminister Mika Lintilä var mötets ordförande.

Ministrarna diskuterade EU:s egna medel och eventuella nya källor till finansiering mot bakgrund av paketet för EU:s långtidsbudget för 2021–2027.

Finlands rådsordförandeskap presenterade sitt arbetsprogram för ekonomiska och finansiella frågor.

Rådet antog landsspecifika rekommendationer som en avslutning på den europeiska planeringsterminen för 2019.

Mer information

Mika Lintilä
EU-ordförandeskap
Ekofin
ekonomisk politik
finansieringspolitik
fleråriga budgetramar
rådet
samhällspolitik