Janne Känkänen: Hållbar tillväxt är en hörnsten i framtidens Europa

EU2019FI
3.7.2019 10.08
Kolumn

Som EU-ordförande talar vi starkt för hållbarhet. En hållbar ekonomi och ekonomisk tillväxt är hörnstenar i en hållbar framtid och också i Europa. Ekonomisk tillväxt behövs för att kunna trygga vår välfärd också i framtiden. Tillväxten måste dock vara ekologiskt och socialt hållbar.

Europa utmanas av globala förändringstrender. Att bromsa klimatförändringarna förutsätter snabba och ambitiösa åtgärder runtom i världen. Samtidigt utvecklas tekniken allt snabbare, särskilt i den digitala ekonomin. Dessutom accelererar den världsomfattande konkurrensen från såväl Asien som Förenta staterna.

Ekonomisk framgång och konkurrensfördelar av stora utmaningar

Det är mycket viktigt att vi vid sidan av de ambitiösa målen talar öppet om hur vi kan uppnå hållbarhet. Då fokuserar vi på praktiska lösningar, som kan ändra industriella processer i klimatneutral riktning, på dynamisering av den inre marknaden, på utveckling av rörlighet för data och av datakompatibilitet i hela EU samt på digitala kunskaper och färdigheter.

Hållbarheten främjas sålunda utöver av utsläppsminskningar också av intelligenta lösningar och digitaliteten och av ett starkt grepp om forskning och innovation. På det sättet kan stora utmaningar användas till att också skapa ekonomisk framgång och konkurrensfördelar som stöd för hållbar välfärd för alla européer.

Europa ska vara vägvisare i den världsomfattande tävlingen

Att utlämna sig till den hårda världsomfattande konkurrensen utan gemensam syn på hur man ska ha framgång i tävlingen främjar inte hållbarheten. Det finns skäl för Europa att ta sig i kragen och att i stället för att vara den som anpassar sig vara den som visar vägen. Goda exempel finns redan.

Till exempel dataskyddsförordningen garanterar medborgarna inte bara skydd av personuppgifterna. Den kan också skapa stora möjligheter för den europeiska företagsverksamheten att utnyttja den enorma informationsresurs som omfattar hela EU:s marknad. På det sättet öppnas möjligheten att vara i främsta ledet för plattformsekonomin, särskilt när det gäller Europas industri och dess förutsättningar till framgång.

Den allt snabbare tekniska utvecklingen innebär att EU måste sträva efter att Europa är en global ledare i den digitala ekonomin. De nya tekniska trenderna, till exempel den artificiella intelligensen, uppkopplingen och automationen, erbjuder möjligheter, om de politiska lösningarna vid sidan av forskning och innovation möjliggör att företagsverksamheten utvecklas och uppskalas uttryckligen i Europa.

EU förväntas tillhandahålla politiska lösningar som stöder tillväxt

Europeiska unionen ska bygga ett tillräckligt övergripande politiskt paket, genom vilket Europa och dess medborgares och företags resurser kan utnyttjas. En dynamisk inre marknad, en modern industripolitik, en digital ekonomi samt omställningen till en klimatneutral ekonomi är nödvändiga för att bemöta den världsomfattande tillväxtutmaningen.

Att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering är en av prioriteringarna under Finlands ordförandeskap. Redan den här veckan anländer ministrarna med ansvar för Europas konkurrenskraft till Helsingfors för att diskutera den framtida hållbara tillväxten.

Det är ytterst viktigt att diskussionen fortsätter och att vi målmedvetet för det här tänkesättet framåt i hela EU under de följande fem åren. Det finns ingen tid att förlora. Klimatförändringarna väntar inte. Liksom inte heller den tekniska utvecklingen och den allt intensivare globala konkurrensen, vilka hela tiden tar jättekliv framåt.

Janne Känkänen, direktör för EU-ärenden och internationella frågor vid arbets- och näringsministeriet

konkurrenskraft
tillväxt