Hoppa till innehåll

Kalastuskiintiöt ja maatalouspolitiikan uudistus aiheina maatalous- ja kalastusneuvossa

EU2019FI
Julkaisuajankohta 18.12.2019 9.00
Uutinen
Kuva: Euroopan unioni

Maatalous- ja kalastusministerit keskustelivat kokouksessaan 16.-17. joulukuuta Brysselissä ensi vuoden kalastusmahdollisuuksista ja arvioivat yhteisen maatalouspolitiikan uudistuspaketin edistymistä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ministerit päättivät Atlantin ja Pohjanmeren kalastusmahdollisuuksista vuodeksi 2020. Neuvosto vahvisti suurimmat sallitut saaliit (TAC) ja jakoi kalastusmahdollisuudet. Päätökset tehtiin Euroopan komission ehdotusten perusteella.

Neuvosto muodosti yhteisen kannan Itämeren itäosan turskaa koskevasta uudesta asetuksesta, jolla muutetaan aiempia asetuksia. Asetus perustuu Euroopan komission ehdotukseen.

Ministerit keskustelivat vuoden 2020 jälkeisen yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuspaketin edistymistä. Uudistuspaketti koostuu kolmesta säädösehdotuksesta:

  • asetus YMP:n strategiasuunnitelmista
  • asetus yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ)
  • horisontaalinen asetus YMP:n rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta

Lisäksi ministerit keskustelivat epävirallisella lounaalla komission tiedonannosta EU:n toimien tehostamisesta maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi.

Lisätietoja