Hoppa till innehåll

Mötet i rådet för jordbruk och fiske fokuserade på fiskekvoter och reformen av jordbrukspolitiken

EU2019FI
Utgivningsdatum 18.12.2019 9.00
Nyhet
Foto: Europeiska unionen

Vid sitt möte den 16–17 december i Bryssel diskuterade jordbruks- och fiskeministrarna fiskemöjligheter nästa år och att bedömde framstegen i reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ordförande för mötet var jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Ministrarna beslutade om fiskemöjligheter för 2020 för Atlanten och Nordsjön. Rådet fastställde totala tillåtna fångstmängder (TAC) och fördelade fiskemöjligheterna. Dessa beslut fattades på grundval av förslag från Europeiska kommissionen.

Rådet nådde en gemensam ståndpunkt om en ny förordning om det östra torskbeståndet i Östersjön, som ändrar tidigare förordningar. Förordningen byggde på Europeiska kommissionens förslag.

Ministrarna diskuterade de framsteg som gjorts med reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Reformpaketet består av följande tre lagstiftningsförslag:

  • en förordning om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken
  • en förordning om en samlad marknadsordning
  • en övergripande förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ministrarna diskuterade också under en informell lunch kommissionens meddelande om intensifiering av EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar.

Mer information

Jari Leppä