Meny

Ministrarna med ansvar för utvecklingsfrågor diskuterade reformen av utvecklingsfinansieringen

EU2019FIUtrikesministeriet 25.11.2019 16.30
Nyhet
Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari vid mötet
Bild: Europeiska unionen

EU:s ministrar med ansvar för utvecklingsfrågor sammanträdde i utrikesrådet den 25 november i Bryssel. Ministrarna behandlade bland annat den finansiella arkitekturen för utveckling, stöd till utvecklingen av länder som befinner sig i en övergångsprocess samt utmaningar för utbildningen i Afrika ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ordförande för mötet i utrikesrådet är Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Finland representerades vid mötet av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Fokus på reformen av finansiell arkitektur för hållbar utveckling

Utrikesrådet diskuterade reformen av EU:s finansiella arkitektur för utveckling. De växande behoven av finansiering i Afrika, befolkningstillväxten, fattigdomen, klimatförändringen och de samhälleliga oroligheter och den migration som detta ger upphov till kräver omfattande investeringar. Under sitt EU-ordförandeskap har Finland aktivt främjat diskussionen mellan medlemsländerna om olika alternativ för en reform av den finansiella arkitekturen för utvecklingssamarbetet.

Reformen av den finansiella arkitekturen för utveckling är en mycket viktig politisk fråga för hela Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Finansieringen och biståndet måste bättre kunna stödja våra gemensamma politiska mål. Endast så kan EU svara på de geopolitiska och globala utmaningarna.

– Finlands utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

Diskussion om utbildningen i Afrika ur ett jämställdhetsperspektiv

Andra utvecklingspolitiska prioriteringar under Finlands EU-ordförandeskap är jämställdhet och partnerskapet med Afrika. Under lunchen diskuterade utvecklingsministrarna på initiativ av Finland utbildningen i Afrika ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ministrarna med ansvar för utvecklingsfrågor diskuterade dessutom både hur de nyligen antagna slutsatserna om demokrati ska genomföras i partnerländerna och EU:s stöd till Etiopiens ekonomi och till Sudans övergångsprocess. Ministrarna fick också en uppdatering om läget i förhandlingarna om det framtida partnerskapet mellan EU och länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, eftersom Cotonouavtalet löper ut 2020.

Rådet antog för första gången på tio år, på initiativ av Finland, slutsatser om humanitärt bistånd och humanitär rätt. De starka åtaganden medlemsländerna förbinder sig till i slutsatserna, bland annat skydd av utsatta personer som till exempel personer med funktionsnedsättning, är ett betydande politiskt budskap från EU.

Ville Skinnari
jämställdhet
utbildning
utrikesrådet
utvecklingspolitik