Kehitysministerit keskustelivat kehitysrahoituksen uudistamisesta

EU2019FIUlkoministeriö 25.11.2019 16.30
Uutinen
EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini ja Suomen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari kokoussalissa
Kuva: Euroopan unioni

EU:n ulkoasiainneuvosto kokoontui kehitysministerikokoonpanossa 25. marraskuuta Brysselissä. Ministerit käsittelivät muun muassa kehitysrahoituksen rakennetta, tukea siirtymävaiheessa oleville kehitysmaille sekä oppimisen haasteita Afrikassa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana toimii EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini. Suomea kokouksessa edusti kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Huomio kehitysyhteistyön rahoitusrakenteen uudistamiseen

Ulkoasiainneuvosto keskusteli EU:n kehitysrahoitusarkkitehtuurin uudistamisesta. Kasvavat rahoitustarpeet Afrikassa, väestönkasvu, köyhyys ja ilmastomuutos sekä näihin liittyvät yhteiskunnalliset levottomuudet ja muuttoliike aiheuttavat merkittäviä investointitarpeita. Suomi on EU-puheenjohtajakaudellaan aktiivisesti edistänyt jäsenmaiden välistä keskustelua kehitysyhteistyön rahoitusrakenteen uudistamisen eri vaihtoehdoista.

Koko Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta EU:n kehitysrahoitusarkkitehtuurin uudistaminen on erittäin tärkeä poliittinen kysymys. Rahoituksen ja avun on pystyttävä tukemaan paremmin yhteisiä poliittisia tavoitteitamme. Vain siten EU kykenee vastaamaan geopoliittisiin ja globaaleihin haasteisiin.

– Suomen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari

Keskustelussa koulutus Afrikassa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta

Suomen puheenjohtajakauden painopisteitä kehityspolitiikassa ovat olleet myös sukupuolten tasa-arvo ja kumppanuus Afrikan kanssa. Suomen aloitteesta kehitysministerit keskustelivat lounaalla Etiopian opetusministerin Tilaye Geten kanssa koulutuksesta Afrikassa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Kehitysministerit keskustelivat lisäksi äskettäin hyväksyttyjen demokratiapäätelmien toimeenpanosta kumppanimaissa sekä EU:n tuesta Etiopian taloudelle ja Sudanin siirtymävaiheelle. Ministereille esitettiin myös tilannekatsaus neuvotteluihin tulevasta kumppanuudesta EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden välillä, sillä Cotonoun sopimus raukeaa vuonna 2020.

Kokouksessa hyväksyttiin Suomen aloitteesta humanitaarista apua ja oikeutta koskevat neuvoston päätelmät ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Niissä saavutetut vahvat sitoumukset, mukaan lukien haavoittuvimmassa asemassa olevien suojelu, kuten vammaisten henkilöiden, ovat merkittävä poliittinen viesti EU:lta.

Lisätietoa