Hoppa till innehåll

Hållbarhet och cirkulär ekonomi aktuellt vid ordförandeskapets kulturevenemang

EU2019FI
Utgivningsdatum 29.7.2019 9.00 | Publicerad på svenska 29.7.2019 kl. 9.37
Nyhet

Konsten och kulturen bidrar till att göra temana för Finlands EU-ordförandeskap synliga i Bryssel. Under sitt ordförandeskap vill Finland lyfta fram EU:s roll i bekämpandet av klimatförändringarna och främja omställningen till ett klimatneutralt Europa. Ett mångsidigt utbud av finländska konstnärers verk och utställningar ger publiken en inblick i hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Konstnären Kustaa Saksis 26 meter långa bildvävnad Archipelago hämtar den finländska naturens mångfald till entréhallen i byggnaden Europa i Bryssel. Det imponerande verket är beställt för ordförandeskapet och det understryker ordförandeskapets klimat- och miljömål. Enligt Saksi är verket en abstraktion av årstiderna i skärgården. Temat är de fyra årstiderna och återspeglar naturens mångfald. Det är en påminnelse om vad de viktiga klimatåtgärderna under ordförandeskapet strävar efter att skydda.

Den cirkulära ekonomin är djupt invävd i Saksis verk. Archipelago är delvis vävt av garn som tillverkats av återvunna plastflaskor. Användningen av återvunnet material i verket är träffande, eftersom ett av de miljörelaterade målen för Finlands ordförandeskap är att utvidga cirkulär ekonomi – alltifrån plast till textiler och hållbar planering – till alla sektorer.

Den skörhet i miljön och dess mångfald som åskådliggörs av klimatförändringarna är övergripande teman också i utställningen Keep Your Garden Alive i galleriet Spazio Nobile. Arton finländska konsthantverkare står bakom utställningen, som öppnar i Bryssel i slutet av september. På utställningen kommer det att finnas verk av kända och mindre kända finländska konstnärer, och dess tema trädgården är en påminnelse om att vi bör värna om miljön för kommande generationer. Verken uppmuntrar publiken att reflektera över miljöns sårbarhet och hur miljön kan skyddas. Att skapa en hållbar framtid är ett av kärntemana i programmet för Finlands EU-ordförandeskap.

Kustaa Saksis verk Archipelago visas i byggnaden Europa i Bryssel fram till utgången av Finlands ordförandeskap. Utställningen Keep Your Garden Alive är öppen i galleria Spazio Nobile i Bryssel 20.9–22.12.2019.