Hoppa till innehåll

På dagordningen för mötet i konkurrenskraftsrådet står konsumenträttigheter och företagens skatteuppgifter

EU2019FI
Utgivningsdatum 29.11.2019 18.30
Nyhet
Foto: Europeiska unionen

På dagordningen för mötet i konkurrenskraftsrådet stod konsumenträttigheter och företagens skatteuppgifter EU:s ministrar med ansvar för konkurrenskraftsfrågor samlades i Bryssel den 28–29 november 2019. Ministrarna diskuterade bland annat stärkande av konsumenternas rättigheter, offentliggörande av företagens skatteuppgifter, rymdekonomi och EU:s forsknings- och innovationsprogram.

Ordförande för mötet var arbetsminister Timo Harakka och näringsminister Katri Kulmuni.

Konsumenterna ges möjlighet att försvara sina rättigheter kollektivt

Torsdagen den 28 november stod två lagstiftningsförslag, det vill säga direktivet om offentlig landsspecifik rapportering och direktivet om grupptalan för konsumenter, på dagordningen för mötet.

Rådet enades om förslaget till direktiv som gäller väckande av grupptalan för att skydda konsumenternas gemensamma intressen. Konsumenterna kommer snart att kunna försvara sina rättigheter kollektivt och effektivare i hela EU.

Däremot lyckades rådet inte att enas om den ändring av redovisningsdirektivet som gällde landsspecifik skatterapportering, utan frågan kräver ytterligare beredning. I förslaget föreslogs att stora multinationella företag ska offentliggöra sin inkomstskatt.

År 2016, när Panamadokumenten blev offentliga, lovade EU:s beslutsfattare vidta åtgärder mot skatteflykt. Jag är besviken över att vi inte kunde uppfylla de löften som gavs till EU-medborgarna Jag hoppas att både den nya kommissionen och de kommande ordförandena aktivt kommer att främja frågan.
Timo Harakka, arbetsminister

Vid mötet diskuterade ministrarna också konkurrenskraftens externa dimension.

EU:s forsknings- och innovationspolitik samt rymdekonomi behandlas

Vid mötet fredagen den 29 november antog ministrarna slutsatser om rymdlösningar för ett hållbart Arktis och diskuterade en hållbar rymdekonomi.

Rådet enades om en partiell allmän riktlinje i följande två frågor:

  • förordningen om Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
  • skäl och bilaga IV till Horisont Europa-förordningen.

Programmet Horisont Europa är av central betydelse för stärkandet av EU:s konkurrenskraft och för övergången till en klimatneutral och digital ekonomi. Detta påskyndar omvandlingen av forskningsresultat och innovationer till hållbar tillväxt, säger minister Kulmuni.
– Katri Kulmuni, näringsminister 

Dessutom antog ministrarna rådets slutsatser om EU:s uppdaterade bioekonomistrategi.

Mer information

Katri Kulmuni Timo Harakka