Hoppa till innehåll

Mot en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar matkultur

EU2019FI
Utgivningsdatum 2.12.2019 14.17
Nyhet
Foto: Sera Martikainen, statsrådets kansli

Den finländska matkulturen och livsmedelsproduktionen har formats av den nordiska naturens yttre villkor. Traditionen av material- och energieffektivitet i livsmedelsproduktionen återspeglas i det produktions-, utvecklings- och innovationsarbete som finländsk mat och dryck bygger på. Målet är att utveckla livsmedelsproduktionen enligt principerna för cirkulär ekonomi, klimatneutralitet och god kost.

I ett hållbart livsmedelssystem produceras maten på ett lönsamt sätt som inte slösar naturresurserna utan använder dem optimalt. Målet är att en så stor del som möjligt av produktionsinsatserna ska ske i det område där maten produceras och konsumeras. Inom livsmedelsindustrin utnyttjas råvarorna noggrant, förpackas produkterna energieffektivt och sköts transporterna så utsläppssnålt som möjligt. Konsumenternas kost ska bygga på ekologiskt hållbara alternativ, exempelvis säsongskost och vegetarisk kost. Och det bioavfall som uppstår i produktionen och konsumtionen får ett nytt liv i form av biobränslen och biogödsel.

I mötesarrangemangen under EU-ordförandeskapet har man konsekvent beaktat principerna för hållbar utveckling. På mötesplatserna har en hållbar matkultur varit uppenbar bland annat genom grönsaksbetonad ekologiskt och lokalt producerad mat samt kranvatten i stället för buteljerat vatten.

Stiftelsen för befrämjandet av finländsk matkultur har i samarbete med statsrådets kansli, som samordnar Finlands EU-ordförandeskap, och sakkunniga inom livsmedelsbranschen sammanställt anvisningar om hållbar matkultur och hur den omsätts i praktiken. Målet har varit att erbjuda dem som arbetar med måltidstjänster och i restauranger konkreta tips och råd om hur man kan välja mat och dryck på ett ansvarsfullt sätt och främja en hållbar matkultur.

I personalrestaurangerna vid Europeiska unionens råd ordnas i början av december en temavecka vars tema är EU-ordförandeskapet. På menyn för veckan med finländsk mat finns bland annat ärtsoppa, laxpaj och karelsk stek.