Hoppa till innehåll

Läkemedelspolitik, arbetarskydd, jämställdhet och framtida arbetsrätt som teman för EU-ministermötet

10.12.2019 18.30
Nyhet

Sista rådsmötet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor under Finlands ordförandeskap hölls i Bryssel den 9–10 december. Rådet diskuterade hälso- och sjukvårdsfrågor den 9 december och sysselsättnings- och socialpolitik den 10 december

Ordförande för mötet var i enlighet med ansvarsområde familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och arbetsminister Timo Harakka.

Rådet antog slutsatser om jämställdhet

Ministrarna diskuterade hur hälsorelaterade frågor i praktiken kan främjas i välfärdsekonomin. Diskussionen var en fortsättning på antagandet av rådets slutsatser om välfärdsekonomi under ledning av Finland i oktober. Ministrarna diskuterade också tillgången på läkemedel.

Jämställdhet har varit en av Finlands prioriteringar under ordförandeskapet. Vid mötet antogs rådets slutsatser om jämställdhet. Ministrarna diskuterade också jämställdhetsintegrering i EU.

Dessutom antog rådet slutsatser som gäller arbetarskydd. Arbetets former förändras allt snabbare och slutsatserna syftar till att stödja den nya kommissionens arbete som främjar arbetarskyddet och hälsan.

Inkluderande arbetsmarknader och framtida arbetsrätt behandlades

Under sitt ordförandeskap har Finland fört diskussionen om mer inkluderande arbetsmarknader framåt. Rådet antog slutsatser med förslag till metoder som underlättar sysselsättningen av partiellt arbetsföra och människor i utsatta situationer.

Dessutom diskuterade ministrarna EU:s framtida arbetsrätt. Syftet med diskussionen var att ge medlemsländerna möjlighet att lämna synpunkter på om vilka teman EU bör överväga att utfärda ny lagstiftning eller eventuellt att revidera gällande lagstiftning

Mer information

Krista Kiuru Thomas Blomqvist Timo Harakka