Hoppa till innehåll

Laura Vilkkonen: Europa är värt en människoinriktad och rättvis dataekonomi

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2019 11.44
Kolumn
Foto: Tommi Parkkonen, kommunikationsministeriet

Mängden digitala data ökar exponentiellt. Redan nu utgör data en betydande förmögenhetsmassa med tanke på den allmänna ekonomiska utvecklingen. Med hjälp av data skapas framtidens tjänster, ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. För att trygga utvecklingen måste vi ta ansvar för tillgången till data samt för dataskyddet och datasäkerheten. Vid en konferens om dataekonomi den 25 och 26 november i Helsingfors kommer vi att gå in på djupet i dataekonomin.

Europa behöver en tydlig strategi för att utveckla dataekonomin. Finland har under sitt EU-ordförandeskap fokuserat på att utforma de gemensamma principerna i strategin. Finland vill göra EU till ett centrum för etisk dataekonomi. EU har alla de trumfkort som detta kräver.

Data tillgängliga på rättvisa villkor

Data gör vår vardag smidigare och förbättrar nivån på den service vi får redan nu. För att trygga utvecklingen måste vi se till att alla har tillgång till data. Data kommer inte att finnas tillgängliga för sådana ändamål som är nödvändiga för medborgarna och samhället, om vi inte utvecklar dataekonomin systematiskt.

Tyngdpunkten ska ligga på åtgärder som gör det möjligt att jämnt fördela fördelarna med data mellan såväl företag, myndigheter som privatpersoner. I samhället finns det många grundläggande uppgifter för vilka vi i framtiden akut kommer att behöva data som vi själva inte har. Ett bra exempel på detta är de framtida autonoma transporterna, där vi för att trygga alla vägtrafikanters trafiksäkerhet och för att stödja trafikledningen kommer att behöva den information som fordonet samlar in om väglaget, infrastrukturens skick och andra vägtrafikanter.

Även inom logistiken kan vi rationalisera transporterna, förbättra kundupplevelsen, minska transportföretagens kostnader och minska koldioxidutsläppen genom att förenhetliga transporterna med hjälp av digitala data.

Våra goda avsikter förblir avsikter om vi i Europa inte vid behov genom lagstiftning ser till att data finns tillgängliga. Det ska ske på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor: alltid mot ersättning och ömsesidigt mellan företagen, med respekt för det europeiska egendomsskyddet.

Med siktet på en människocentrerad och framgångsrik dataekonomi

I dataekonomin måste vi flytta fokus från organisationen till människan. Människorna ska veta vilka uppgifter om dem som har sparats, uppgifterna ska kunna läsas och användningen av dem ska kunna kontrolleras. När dataskyddet och datasäkerheten ökar stärks också förtroendet för digitala tjänster. Europa har en ypperlig möjlighet att göra dataskyddet till ett trumfkort i tävlingen mot andra slags värderingar.

Tillgången till data möjliggör nya sätt att skapa värde för både etablerade branscher och branscher under utveckling. Till skillnad från traditionella produktionsmedel slits inte data av användning, utan deras bruksvärde ökar när så många som möjligt har tillgång till och kan utnyttja dem.

Den europeiska dataekonomin bör bygga på en konkurrenskraftig marknad där innovationer och investeringar blomstrar och där konsumenter och företag fritt kan välja mellan flera aktörer. En framgångsrik europeisk dataekonomi skapas av dessa beståndsdelar, om vi så vill. Den största möjliga nytta av digitaliseringen får vi på den europeiska marknaden genom att bygga upp en människocentrerad, rättvis och framgångsrik europeisk dataekonomi. Finland kommer att fortsätta denna diskussion i EU även efter sitt ordförandeskap.

Laura Vilkkonen, avdelningschef, överdirektör, kommunikationsministeriet