Hoppa till innehåll

Vid mötena i transport- och telekområdet behandlas digitala transporttjänster och dataekonomi

EU2019FI
Utgivningsdatum 3.12.2019 15.00
Nyhet

Ministrarna med ansvar för transportfrågor samlades i Bryssel den 2 december och ministrarna med ansvar för telekommunikationsfrågor den 3 december. På dagordningarna för mötena stod bland annat digitala transporttjänster, lagstiftningsförslag som gäller transport samt 5G och dataekonomi.

Kommunikationsminister Sanna Marin var ordförande för mötet i transportrådet den 2 december. Ordförande för mötet i telekområdet den 3 december är det kommande EU-ordförandelandet Kroatiens minister Josip Bilaver. På grund av det politiska läget i Finland återvände minister Marin till Helsingfors före mötet i telekområdet.

Flera lagförslag diskuteras i transportrådet

Rådet enade om ståndpunkter om följande förslag:

  • uppdatering av tågresenärers rättigheter
  • rationalisering av tillståndsförfarandena för att underlätta fullbordandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

Vid mötet i transportrådet nådde ministrarna ingen överenskommelse om uppdateringen av EU:s regler om vägavgifter (Eurovignette) när det gäller frågor som rör finansiering av väginfrastruktur, trafikstockningar och miljöeffekter.

Dessutom förde ministrarna en riktlinjedebatt om digitala transporttjänster för människor och om vad EU bör göra för att främja tjänsterna. Tillgången till data var också ett av de viktiga diskussionsämnena. Ministrarna diskuterade även framtiden för det gemensamma europeiska luftrummet.

I telekområdet behandlades 5G och dataekonomi

Telekområdet antog slutsatser om 5G-teknikens betydelse för Europas ekonomi och behovet av att minska de säkerhetsrisker som är kopplade till 5G. Rådet informerades om läget för förordningen om integritet och elektronisk kommunikation. Behandlingen av förordningen pågår fortfarande i rådet.

Ministrarna förde en riktlinjedebatt om utvecklingen av dataekonomin i Europeiska unionen. Avsikten var att få veta rådets syn på vilka åtgärder som behövs inom den närmaste framtiden, hur man kan uppmuntra till delning av data mellan företag och hur man säkerställer systemens människocentrering.

Mer information