Hoppa till innehåll

Rådet förespråkar en disciplinerad budget för EU

EU2019FIfinansministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2019 10.02
Nyhet

Europeiska unionens råd och Europaparlamentet försöker enas om unionens nästa års budget fredagen den 15 november. Som ordförande i rådet strävar Finland efter en balanserad lösning.

EU:s medlemsländer kommer att behandla budgeten vid rådets (budget) möte i Bryssel. Förlikningskommittén, där rådet och parlamentet söker en överenskommelse om budgeten, sammanträder i samband med mötet.

Ordförande för mötet är statssekreterare Kimmo Tiilikainen. Han företräder rådet i förhandlingarna med parlamentet.

Gemensamma prioriteringar, olika syn på storleken

Rådet och parlamentet är överens om många av de innehållsmässiga prioriteringarna i budgeten. Dessa är

  • bromsande av klimatförändringarna
  • skapande av arbetstillfällen
  • säkerhet och migration.

Rådets och parlamentets ståndpunkter om budgetens storlek skiljer sig mer än under de senaste åren. Rådet kräver att budgeten fastställs enligt försiktighetsprincipen och på ett disciplinerat sätt.

Det måste finnas tillräckligt med spelrum i budgeten, så att EU ska kunna reagera på oväntade behov i nästa år.
– statssekreterare Kimmo Tiilikainen

Ordförandelandets mål är en balanserad kompromiss

Rådet och Europaparlamentet söker en överenskommelse under en förlikningsperiod som löper ut den 18 november.

Finland strävar som ordförandeland i rådet i första hand efter att en överenskommelse nås under förlikningsperioden, men senast före utgången av året. Om ingen överenskommelse nås under förlikningsperioden, kommer kommissionen att lägga fram ett nytt budgetförslag.

Följ förhandlingarna via Twitter

Den aktuellaste informationen om hur förhandlingarna framskrider finns på Twitter på kontona @EU2019FI och @EUCouncilPress.

Mer information

Anna Hyvärinen, konsultativ tjänsteman, Finlands finansministerium, tfn +358 295 530 405, anna.hyvarinen(a)vm.fi