Hoppa till innehåll

EU:s justitieministrar vill stärka brottsoffers rättigheter

EU2019FIjustitieministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2019 18.12
Nyhet
Justitieminister Anna-Maja Henriksson på mötesplatsen i Bryssel
Bild: EU

Rådet (rättsliga och inrikes frågor) sammanträdde i Bryssel den 2–3 december. Rättsliga frågor behandlades tisdagen den 3 december och justitieminister Anna-Maja Henriksson var ordförande för mötet. Justitieministrarna diskuterade bland annat brottsoffers rättigheter, miljöbrottslighet och stärkande av rättsstatsprincipen.

Rådet antog slutsatser om brottsoffers rättigheter. I slutsatserna uppmanas Europeiska kommissionen att utarbeta en ny EU-strategi, så att det säkerställs att brottsoffers rättigheter tillgodoses i praktiken och oberoende av i vilket medlemsland brottet har begåtts. Kommissionen uppmanas att i samband med strategin utvärdera befintlig EU-lagstiftning om brottsoffers rättigheter, med särskild fokus på EU-bestämmelserna om ersättning.

Justitieministrarna har en central roll i stärkandet av rättsstatsprincipen

Under arbetslunchen fortsatte justitieministrarna den diskussion om hur genomförandet av rättsstatsprincipen kan stärkas i EU som inleddes vid det informella ministermötet i Helsingfors i juli. Bakgrunden till diskussionen är bland annat att kommissionen har meddelat att den bereder en ny årsrapportering om rättsstatsutvecklingen i EU. Det fördes diskussion om dels vilken roll justitieministrarna ska ha i frågan i fortsättningen, dels vilka frågor som stöder rättsstatsutvecklingen som de i fortsättningen ska fokusera på.

Jag är glad över att vi under Finlands ordförandeskap har kunnat på ett mer systematiskt och övergripande sätt än tidigare föra upp rättsstatsprincipen på justitieministrarnas dagordning. För att medborgarnas rättigheter ska bli tillgodosedda krävs det smidiga rättsprocesser och ett oberoende rättsväsende. Även kampen mot korruption bör effektiviseras. Alla EU-länders justitieministrar har en central roll i säkerställandet av detta.

– Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Rådet nådde en överenskommelse om ändring av bevisupptagningsförordningen och delgivningsförordningen. Inom civilrätten har det finländska ordförandeskapet främjat att gränsöverskridande samarbete påskyndas med hjälp av digitala lösningar när det gäller bevisupptagning samt delgivning av stämningar, kallelser och andra rättegångshandlingar i ett annat EU-land.

Mer information

Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, Finlands justitieministerium, tfn +358 295 150 170

Anna-Maja Henriksson