Hoppa till innehåll

Olli-Pekka Rantala: Vi behöver hållbara digitala tjänster för rörlighet

EU2019FIkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2019 9.18
Kolumn
Kuva: kommunikationsministeriet

Kopplingen mellan transport och kommunikation har gjort transporterna digitala. Stora mängder data behövs redan nu för till exempel navigering, biljett- och betalningstransaktioner och automatisering. Utnyttjandet av data är inte ett självändamål, utan det viktiga är det som uppnås med data. Producerar data i kombination med transporter hållbarare tjänster, som tillgodoser konsumenternas behov?

Hållbara digitala transportlösningar diskuteras den 7–9 oktober vid evenemanget Digital Transport Days, som är en del av Finlands EU-ordförandeskap och ordnas av Europeiska kommissionen i samarbete med Finlands kommunikationsministerium.

Målen för utsläppsminskning förpliktar

Transporterna står för nästan 30 procent av alla koldioxidutsläpp i EU, och 72 procent av utsläppen kommer från vägtransporter. Ett sätt att minska utsläppen är att förbättra förutsättningarna för hållbara mobilitetstjänster, kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik, att samordna dem och att göra dem mer attraktiva – att göra rörligheten till en verklig tjänst. I detta sammanhang är det viktigt att utnyttja data bättre.

Data är ett förnybart drivmedel för hållbara mobilitetstjänster och data möjliggör enkel och effektiv service. EU bör sträva efter lättillgängliga data om transporttjänster och kompatibla biljett- och betalningssystem. Detta skulle göra det möjligt att förena olika mobilitetstjänster till en smidig servicekedja (Mobility as a Service).

Att tjänsterna är lätta att använda och smidigt sammankopplade är avgörande när man väljer mellan att använda egen bil eller mobilitetstjänster. Ett mer omfattande utnyttjande av data skulle också ge effektivare godstransporter.

Bättre mobilitetstjänster för medborgarna

Data är endast en faktor i människoinriktade mobilitetstjänster. Det behövs infrastruktur som stöder och reglering som möjliggör hållbara tjänster. Transportsystemet ska granskas på ett kundorienterat sätt och som en helhet, inte via enskilda transportsätt.

EU bör sträva efter ett ökat utbud av mobilitetstjänster och hållbara och högklassiga tjänster, som erbjuder konsumenterna allt bättre och lättare sätt att röra sig. För företagen bör det skapas goda verksamhetsförutsättningar att erbjuda och skapa ny transportservice. Ett större och mångsidigare tjänsteutbud ligger i användarnas intresse. 

Det förutspås att trafikmängderna och marknaden för mobilitetstjänster kommer att öka. I kampen mot klimatförändringarna har Europa en unik möjlighet att vara en föregångare när det gäller hållbara transportmarknader och transportsystem. Europa kan visa världen hur smarta kommunikationer skapar hållbar tillväxt.

Olli-Pekka Rantala, överdirektör, kommunikationsministeriet