Statsminister Antti Rinne: Att lösa klimatkrisen kan vara nästa europeiska hjältedåd

EU2019FI
1.7.2019 9.36
Kolumn
Statsminister Antti Rinne i Villa Bjälbo
Statsminister Antti Rinne i Villa Bjälbo. Foto: statsrådets kansli / Laura Kotila.

Bästa vänner runtom i Europa! Jag har äran att skriva den här kolumnen direkt till alla er som bor i Europa. Oberoende av om du bor i Kalix i norra Sverige, i Krosno i Polen, i Nice i södra Frankrike, i Bologna i Italien eller i Bad Segeberg i norra Tyskland, är det här just till dig.

Jag skriver till dig, eftersom mitt hemland Finland är ordförande i Europeiska unionen från och med juli i år och jag själv är Finlands statsminister. Och liksom ni är jag europé. Och stolt över det.

Var annanstans i världen finns det ett lika gränslöst samarbete som i Europeiska unionen? Vi är ett positivt undantag, och jag vågar påstå att unik är det rätta ordet för att beskriva Europas historia. 

När tyskarna i dag kör över gränsen till Frankrike och äter middag med sina vänner är det svårt att förstå att de här två länderna två gånger under 1900-talet förde ett bittert och blodigt krig mot varandra.

I en världsdel som ännu för 30 år sedan var delad av taggtråd och en mur har det fötts och vuxit upp en hel generation för vilken fri rörlighet är det enda de känner till.

En världsdel som led under totalitarismens och krigets fasor och som för 80 år sedan bevittnade ett ohyggligt folkmord är i dag den starkaste förespråkaren för demokrati, mänskliga rättigheter och fred i världen.

Vår unika historia ger anledning till stolthet, men den för också med sig ett stort ansvar, eftersom nya förväntningar nu riktas mot EU. Att ge garantier för stabilitet och fred är alltjämt centralt för EU, men också mänsklighetens andra stora frågeställningar väntar på en lösning.

Som motvikt till de dagliga nyheterna om instabilitet i världen behövs också stabiliserande krafter. Sådana krafter som hellre vill samarbeta än ha konflikter och som förstår att hållbara lösningar bara kan nås genom samarbete. 

I en tid då hårdhet alltför ofta ses som det bästa beviset på mod, behövs det sådana som vågar tala för yttrandefrihet, demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter och rättsstaten. Det här är Europeiska unionens uppgift, inte bara i Europa utan i hela världen.

Ett hållbart Europa – en hållbar framtid

Sloganen för Finlands EU-ordförandeskap är Ett hållbart Europa – en hållbar framtid. Med hållbarhet menas en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar framtid för alla européer och hela Europa.

Människorna runtom i Europa och i världen är oroade över klimatförändringarna. Och inte bara oroade, utan de har ställt sig upp och börjat kräva lösningar. När jag var ung brukade vi skolka från skolan för att åka moped eller träffa kompisar, medan dagens unga runtom i Europa samlas framför de nationella parlamenten för att demonstrera och uttrycka sin oro över klimatkrisen.

De har endast ett budskap till oss beslutsfattare: Ni har valts för att fatta beslut om gemensamma frågor, gör det! Fatta de beslut som räddar mänsklighetens och vår planets framtid.

Under Finlands EU-ordförandeskap lyssnar vi inte enbart till de ungas oro, utan vi bemöter den också. Under Finlands EU-ordförandeskap vill vi visa att den politiska viljan – det viktigaste som behövs för att stoppa klimatkrisen – är en förnybar naturresurs.

Jag har några gånger fått frågan varför ordet klimatförändring inleder regeringsprogrammet. Mitt svar är mycket enkelt. Klimatförändring är det första ordet i regeringsprogrammet, eftersom vi inte vill att det ska bli hela mänsklighetens sista ord.

Jag är säker på att ett hållbart Europa och en hållbar framtid är möjligt genom samarbete och en modig framåtblickande politik. På det sättet fortsätter vår unika historia. Att lösa klimatkrisen kan vara nästa europeiska hjältedåd, som människorna i framtiden förundras över och är tacksamma för. Det här har Finland som EU-ordförandeland förbundit sig till. Det är nu som besluten ska fattas. 

Statsminister Antti Rinne

Antti Rinne
EU-ordförandeskap
klimat