Hoppa till innehåll

Sopu Eurooppa-neuvostossa: EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.12.2019 12.45
Tiedote
Kuva: Joona Suni

EU-maiden johtajat ovat sitoutuneet tekemään Euroopan unionista ilmastoneutraalin vuoteen 2050 mennessä. Tavoite asetettiin Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 12. joulukuuta. Yksi jäsenmaa kuitenkin ilmoitti, ettei se voi tässä vaiheessa omalta osaltaan sitoutua toteuttamaan tavoitetta.

”Suomen EU-puheenjohtajakauden päätavoitteita on ollut EU:n kunnianhimoinen pitkän aikavälin ilmastotavoite ja olemme tehneet kaikkemme, että sopu syntyy. Tänään saimme aikaan päätöksen EU:n yhteisestä sitoumuksesta, mutta valitettavasti yksi jäsenmaa ei vielä sitoudu päätöksen toimeenpanoon. Tämän osalta työtä vielä jatketaan ja uskon, että ensi kesänä jokainen jäsenmaa sitoutuu myös tavoitteen täysimääräiseen toteuttamiseen”, sanoo pääministeri Sanna Marin.

Ilmastoneutraalius tarkoittaa, että yhteiskunta tuottaa vain sen verran päästöjä kuin se pystyy sitomaan ilmakehästä. Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti EU:n ja muiden sopimusten osapuolten on toimitettava YK:lle pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma vuoteen 2020 mennessä. Pariisin sopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa, kun verrataan esiteolliseen aikaan. Sopimukseen sitoutuneet maat pyrkivät toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

”EU on ensimmäisenä talousmahtina sitoutunut hiilineutraaliuteen 2050 mennessä - se on tärkeä viesti myös Madridin ilmastokokoukselle, vaikka yksi jäsenmaa vielä rivistä puuttuukin. Pitkän aikavälin tavoite ei kuitenkaan yksin riitä. Kun EU ensi vuonna kiristää vuoden 2030 päästövähennystavoitettaan, päivityksen on oltava linjassa sen kanssa, että ilmaston lämpeneminen rajataan 1,5 asteeseen”, kommentoi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen YK:n ilmastokokouksesta Madridissa.

Ilmastotoimia tarvitaan pikaisesti

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportin mukaan maapallon lämpötila on jo noussut noin asteella esiteollisesta ajasta eli vuosista 1850–1900. Jos lämpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia, 1,5 asteen raja ylitetään vuosisadan puoleen väliin mennessä. Raportin mukaan ilmaston lämpeneminen yli 1,5 asteen rajan kiihdyttää lajien sukupuuttoa merkittävästi, muuttaa yhä useampia alueita elinkelvottomiksi sekä uhkaa veden saatavuutta ja ruuantuotantoa.

Eurooppa-neuvostossa päätettävänä ollut ilmastotavoite perustuu Euroopan komission vuonna 2018 antamaan tiedonantoon ”Puhdas maapallo kaikille – eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta”, joka käynnisti keskustelun siitä, kuinka Euroopan tulisi valmistautua pitkän aikavälin ilmastostrategian toimittamiseen YK:lle. Ilmastonmuutoksen hillintä on ollut yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden läpileikkaavista teemoista, jota on pidetty johdonmukaisesti esillä lähes kaikissa neuvoston kokoonpanoissa.

Lisätietoja

pääministerin EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto, p. +358 50 468 5949
erityisavustaja (EU-asiat) Pilvi-Elina Kupias, p. +358 295 160 995
erityisavustaja (mediasuhteet) Dimitri Qvintus, p. +358 50 574 0956
EU- ja kv-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. +358 40 537 0733, valtioneuvoston kanslia