Statsminister Rinne och president Macron diskuterade klimat och skydd av rättsstaten

EU2019FIStatsrådets kommunikationsavdelning 19.9.2019 10.55
Nyhet
Foto: Päivi Anttikoski, statsrådets kansli

Vid mötet den 18 september i Paris behandlades också nuläget i brexitförhandlingarna. Statsminister Antti Rinne påpekade att förslag till alternativa lösningar som Storbritannien eventuellt vill lägga fram bör med tanke på mötet i Europeiska rådet den 17–18 oktober läggas fram snart.

Statsminister Antti Rinne och Frankrikes president Emmanuel Macron träffades i den franska presidentens residens Élyséepalatset i Paris. Vid sitt möte diskuterade Rinne och Macron särskilt prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap. Teman som togs upp var EU:s fleråriga budgetram, rättsstatsprincipen och bekämpning av klimatförändringarna. Både Finland och Frankrike har framhållit att EU bör vara en föregångare inom klimatarbete.

”Unionen måste inta en global ledarroll inom klimatpolitiken. President Macron och jag konstaterade i samråd att det är mycket viktigt att EU når enighet om målet att bli klimatneutralt till 2050”, sade statsminister Rinne.

Statsminister Rinne betonade också vikten av att försvara rättsstaten.

”Det måste göras klart för alla att det i Europa råder nolltolerans mot kränkning av demokratin och rättsstatsprincipen. Det är viktigt av den enkla anledningen att kränkningar av demokratin och rättsstatsprincipen framför allt är angrepp mot folket, människorna. Sådant kan vi aldrig acceptera.”

Statsminister Rinne: Det framförhandlade utträdesavtalet förblir det bästa alternativet

Ett annat aktuellt tema som fick särskild uppmärksamhet var brexit.

”Precis som EU27, det vill säga alla medlemsstater, var vi ense om att det ligger i allas intresse att Storbritannien utträder ur unionen genom det avtal som redan förhandlats fram”, sade statsminister Rinne.

”Eftersom EU aldrig har övervägt ett avtalslöst utträde som alternativ, är EU27 öppna för vederbörligen motiverade alternativa lösningar. Om Storbritannien vill lägga fram egna förslag till diskussion och utredning, måste landet göra det så fort som möjligt. Enligt mig bör dessa förslag läggas fram före utgången av september”, sade statsminister Rinne.

Statsminister Rinne och president Macron diskuterade också bland annat EU:s utvidgning, gemensamma lösningar för hantering av migrationsströmmarna, försvarssamarbetet inom unionen samt Ryssland.

Ytterligare information

Jari Luoto, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn +358 50 468 5949
Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn +358 50 465 6395
Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn +358 50 477 7362
Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn +358 40 536 4821, statsrådets kansli

Antti Rinne
EU
Frankrike
Storbritannien
klimat
rättsstat