Hoppa till innehåll

Statsminister Sanna Marin: Europeiska unionen står inför en ny era

EU2019FIstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 31.12.2019 9.23
Kolumn

Finland har som ordförande i Europeiska unionens råd lett unionen mot ett nytt decennium och en socialt rättvis och miljömässigt hållbar framtid.

Finland har som ordförande i Europeiska unionens råd lett unionen mot ett nytt decennium och en socialt rättvis och miljömässigt hållbar framtid. Under vårt ordförandeskap har det nya Europaparlamentet och den nya kommissionen, under ledning av Ursula von der Leyen, liksom även Europeiska rådets nya ordförande, Charles Michel, inlett sitt arbete. Finland har lett unionens arbete i enlighet med den nya strategiska agendan, vars centrala mål är en miljömässigt hållbar ekonomisk tillväxt, social sammanhållning i våra samhällen och utveckling av medborgarfärdigheterna i en värld som präglas av den digitala omställningen.

Under ordförandeskapet har vi svarat på förändringar, men också försvarat Europeiska unionens bestående värdegrund. Finland har lett unionen genom att i sitt arbete lyfta fram respekten för de grundläggande värdena, till exempel rättsstatsprincipen. Vi har stärkt de förfaranden som kan hjälpa unionen att bedöma rättsstatens tillstånd i olika medlemsstater.

Finlands förslag till flerårig budgetram för unionen, som beretts under ledning av Europaminister Tytti Tuppurainen, innehåller också ett förslag om hur användningen av unionens medel ska skyddas mot brister i rättsstatsprincipen. Samtidigt som vi i egenskap av ordförande har utarbetat ett balanserat förslag om hur unionens finansiering ska styras under de kommande sju åren vill vi också säkerställa att EU-stöden används på behörigt sätt. Enligt förslaget kan EU-stödet till medlemsstater stoppas om det finns allvarliga allmänna brister i deras tillämpning av rättsstatsprincipen.

Detta arbete för våra grundläggande värden har ett starkt stöd bland EU-medborgarna. Att våra grundläggande värden respekteras i hela Europeiska unionen är dessutom en förutsättning för att unionen också globalt ska kunna arbeta för demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet på ett trovärdigt sätt.

Finland har under hela sitt EU-ordförandeskap arbetat för att höja ambitionsnivån när det gäller unionens klimatpolitiska mål. Europeiska rådet godkände vid sitt möte i december målet att göra Europeiska unionen klimatneutral före 2050. Detta beslut stärker EU:s ledarskap i det globala beslutsfattandet, där allt mer ansvarsfulla beslut måste fattas för att klimatförändringen ska kunna begränsas. Att motverka klimatförändringen är en ödesfråga med tanke på såväl miljön och ekonomin som den allmänna stabiliteten i våra samhällen.

Det gläder mig att den nya kommissionen har lagt fram initiativet Den europeiska gröna given, som på ett betydande sätt kommer att effektivisera unionens klimatpolitik. EU:s gemensamma mål om klimatneutralitet ger kommissionen ett starkt stöd att främja initiativet. För att klimatmålen ska bli mer än en god ambition måste vi föra en bred politik som omfattar EU:s samtliga lagstiftnings- och verksamhetsområden. Detta är den framtidspolitik som Finlands regering också bedriver genom sitt program och som en stark aktör i Europeiska unionen, även efter att ordförandeskapet har avslutats.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla dem som i Finland, i Bryssel och på andra håll i världen har arbetat hårt för att Finlands ordförandeskap ska lyckas. Vårt tredje EU-ordförandeskap avslutas, men Finlands arbete för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart och säkert EU kommer att fortsätta under det nya årtiondet.

Statsminister Sanna Marin