Hoppa till innehåll

Förhandlingarna om den nya programperioden Erasmus+ 2021–2027 framskred under Finlands ordförandeskap

EU2019FI
Utgivningsdatum 18.12.2019 11.33
Nyhet
Foto: Jaakko Ranta, statsrådets kansli

Under Finlands EU-ordförandeskap har en av prioriteringarna inom utbildningssektorn varit att effektivisera programmet Erasmus+. Under hösten förhandlade man under ledning av Finland om förslaget till förordning om programmets nästa finansieringsperiod (2021–2027). Det nya programmet kommer att fortsätta under sitt nuvarande namn Erasmus+.

”Finland är tillfreds med slutresultatet. Vi nådde det som var möjligt medan en ny kommission bildades och finansieringspaketet var öppet. Samtidigt kunde vi ge följande ordförandeland Kroatien goda utgångspunkter för fortsatta förhandlingar", konstaterar specialsakkunnig Johanna Koponen från Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel. Hon ledde förhandlingarna.

Det nya programmet blir mer inkluderande än det nuvarande

Vid förhandlingarna kom man överens om att förordningen ska innehålla ett kapitel om delaktighet i programmet och att möjligheterna för utsatta personer att delta ska förbättras.
Varje land bör utarbeta en plan för hur personer som av olika skäl har svårt att delta kan uppmuntras till det.  Olika metoder kan användas, till exempel information, rådgivning, kamratstöd eller vid behov även extra ekonomiskt bidrag. Beslut om åtgärder och om vilka målgrupper de särskilt ska riktas till kan fattas på nationell nivå.

För närvarande omfattar Erasmus+ alla utbildningsnivåer från förskoleverksamhet och barnomsorg till vuxenutbildning, ungdomsarbete och idrott. Programmet finansierar bland annat över 20 000 utlandsperioder per år och är det viktigaste europeiska programmet för finansiering av internationell verksamhet. Utöver unga och studerande stöder programmet dels internationellt samarbete mellan lärare, utbildare eller ungdomsarbetare, dels olika samarbetsprojekt.

Traditionella utlandsperioder och internationellt samarbete förblir hörnstenar i programmet

Vid förhandlingarna förtydligades förordningen så att programmet i fortsättningen ger fler möjligheter till virtuellt samarbete och lärande. Virtuellt samarbete erbjuder allt fler möjligheter till internationell erfarenhet också för sådana personer som av olika orsaker inte kan tillbringa tid i ett annat land.

En del av de frågor som hänför sig till programmet är fortfarande öppna och överförs till de efterföljande ordförandeskapen, exempelvis budgeten, programmets förvaltningsmodell och de nya funktioner som kommer att ingå i programmet. De artiklar som gäller så kallade tredjeländers deltagande väntar på ytterligare information om brexit.