EU:s utrikesministrar samlas i Helsingfors för att diskutera Mellanöstern med omnejd, hybridhot och den arktiska regionen

EU2019FIUtrikesministeriet
28.8.2019 16.00
Nyhet

EU-ländernas utrikesministrar håller ett informellt möte (Gymnichmöte) i Helsingfors den 29–30 augusti. De kommer att diskutera bland annat Mellanöstern med omnejd, den arktiska regionen och hybridhot. Dessutom kommer de att med utrikesministrarna för partnerna på västra Balkan diskutera regionalt samarbete.

Ordförande för mötet är Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Mötet börjar torsdagen den 29 augusti med en gemensam diskussion om hybridhot med försvarsministrarna. Att avvärja hybrid- och cyberhot är en av prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap. Under sitt ordförandeskap strävar Finland efter att utveckla EU:s resiliens och att öka medvetenheten om hybridhot. På torsdagen kommer utrikesministrarna också att ingående behandla läget i Mellanöstern med omnejd.

Fredagen den 30 augusti kommer utrikesministrarna att diskutera den arktiska regionen. Till följd av klimatuppvärmningen kommer den arktiska regionens strategiska betydelse att öka i Europa och globalt under de kommande åren och årtiondena.

Efter Gymnichmötet ordnas en ministerlunch, som Finlands utrikesminister Pekka Haavisto är värd för. I lunchen deltar också inbjudna internationella människorättsförsvarare.

Gymnichmötet ordas två gånger per år i rådets ordförandeland.

Minister Haavisto hälsar sina gäster välkomna till Helsingfors

Pekka Haavisto
Mellanöstern
arktiska regionen
utrikes- och säkerhetspolitik
utrikesförvaltning
utrikesrådet