Hoppa till innehåll

Finansministrarna behandlade förhindrande av penningtvätt och bromsande av klimatförändringarna

EU2019FIfinansministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2019 15.47
Nyhet
Finlands finansminister Mika Lintilä på mötesplatsen
Bild: Europeiska unionen

Den 5 december drog Ekofinrådet upp riktlinjer för de närmaste årens prioriteringar för förhindrande av penningtvätt, fördjupning av kapitalmarknadsunionen och bromsande av klimatförändringarna. Finansminister Mika Lintilä var ordförande för mötet i Bryssel.

Rådet antog strategiska mål för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Prioriteringar under de kommande åren är att:

  • fortsätta att harmonisera EU-ländernas lagstiftning
  • effektivisera tillsynen
  • effektivisera myndighetssamarbetet och informationsutbytet
  • göra en utredning om en oberoende tillsynsmyndighet på EU-nivå.

Under sitt ordförandeskap har Finland framhävt hur viktigt det är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ministrarna antog också rådets och Europeiska kommissionens gemensamma uttalande om kryptovalutorna stablecoins. Med kryptovaluta avses virtuella betalningsmedel som cirkulerar från en innehavare till en annan utan centraliserad bokföring.

Mer finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag

Rådet antog slutsatser om fördjupning av EU:s kapitalmarknadsunion, som är en av prioriteringarna för det finländska ordförandeskapet.

Att fördjupa kapitalmarknadsunionen förbättrar i synnerhet små och medelstora företags möjlighet att få finansiering och dessutom uppmuntras små investerare att investera på kapitalmarknaden. Samtidigt främjas bland annat digitaliseringen och en hållbar utveckling.

Främjandet av hållbar finansiering och andra klimatåtgärder fortsätter

Ministrarna diskuterade framtida hållbar finansiering. Avsikten är att styra mer privata medel till investeringar som är hållbara med tanke på klimatet. Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen förhandlar för närvarande om en klassificering av investeringars hållbarhet.

En längre diskussion om klimatförändringarna fördes när finansministrarna antog rådets arbetsplan för klimatåtgärder. Enligt planen kan eventuella teman för finansministrarnas kommande diskussioner vara hållbar finansiering, grön budgetering, kolprissättning, grön beskattning och miljöskadliga stöd.

Jag anser det vara viktigt att Finland lämnar ett tydligt avtryck i finansministrarnas klimatarbete och att klimatfrågorna blir i enlighet med målen för vårt ordförandeskap en stående punkt på Ekofinrådets arbetslista.
– finansminister Mika Lintilä

Mer information

Susanna Ikonen, finansråd, finansministeriet, tfn +358 295 530 049, susanna.ikonen(a)vm.fi

Mika Lintilä