Hoppa till innehåll

Ansvarsfullt företagande alltmer på EU:s dagordning

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2019 9.42
Nyhet
Brysselissä järjestetään maanantaina 2. joulukuuta EU-puheenjohtajakauden ohjelmaan kuuluva Business and Human Rights: Towards a Common Agenda -konferenssi. Keskusteluissa paneudutaan keinoihin, joilla yritykset voisivat nykyistä paremmin edistää ihmisoikeuksia toiminnassaan.
Photo: Sera Martikainen, Statsrådets kansli

Konferensen Business and Human Rights: Towards a Common Agenda for Action, som ingår i EU-ordförandeskapets program, arrangeras i Bryssel den 2 december 2019. I diskussionerna fokuserar man på metoder genom vilka företagen bättre än för närvarande kan främja de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet.

Konferensen öppnas av arbetsminister Timo Harakka. Huvudtalare är professor John Ruggie, som har utvecklat FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. I konferensen deltar även utrikesministeriets politiska statssekreterare Johanna Sumuvuori.

Som avslutning på konferensen publiceras dokumentet Agenda for Action, som innehåller konkreta förslag på hur EU bör främja företagsansvaret.

Konferensdeltagarna representerar företag, civilsamhället, arbetsmarknadsorganisationer, EU och internationella organisationer som Internationella arbetsorganisationen (ILO) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Mer information: