Meny

Gemensam jordbrukspolitik diskuterades i rådet (jordbruk och fiske)

EU2019FI 15.7.2019 22.40
Nyhet
Foto: Europeiska unionen

EU:s jordbruksministrar utbytte synpunkter på EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 samt på dess miljö- och klimatrelaterade aspekter i rådet (jordbruk och fiske) den 15 juli. Ordförande för mötet är jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Dessutom informerades ministrarna om prioriteringarna och arbetsprogrammet för Finlands ordförandeskap när det gäller området för jordbruk och fiske. Utöver det här informerades rådet om arbetet i högnivågruppen för socker.

Det strategiska och ekonomiska värdet av livsmedel, rent vatten och hållbart jordbruk och skogsbruk ökar. Vi ska verka för en gemensam jordbrukspolitik som kan ge bättre gensvar när det gäller miljöskydd och klimatförändringar och samtidigt trygga livsmedelsförsörjningen.
– Jari Leppä, Finlands jord- och skogsbruksminister och rådets ordförande

Mer information

Jari Leppä