Hoppa till innehåll

Bolagsrättens roll i bekämpningen av klimatförändringen diskuteras vid konferens

EU2019FIJustitieministeriet
12.12.2019 9.16
Nyhet
Bolagsrättens roll i bekämpningen av klimatförändringen och andra globala miljöhot diskuteras vid en konferens som hålls i Helsingfors i dag.
Foto: Sera Martikainen, statsrådets kansli

Bolagsrättens roll i bekämpningen av klimatförändringen och andra globala miljöhot diskuteras vid en konferens som hålls i Helsingfors i dag.

Temat behandlas i tre paneldiskussioner med företrädare för företag, investerare och miljöorganisationer.

Direktör Salla Saastamoinen från kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor berättar om vilka konsekvenser EU-kommissionens Green Deal, som publicerades i går, har för bolagsrättsliga bestämmelser och god förvaltning. Detta kompletteras av professor Beate Sjåfjells presentation av SMART-projektet som finansieras av kommissionen och som bland annat innehåller förslag till omdefiniering av bolagets syfte och ledningens uppgift.

Professorerna Luigi Zingales och Alexander Dyck behandlar i sina presentationer den internationella debatten om behovet att se över kapitalismen och marknadsekonomin.