Meny

Antti Sillanpää: Cybersäkerhet för medborgarna och hela samhället

4.10.2019 10.43
Pressmeddelande

Finlands nationella strategi för cybersäkerhet är att genomföra EU:s riktlinjer för cybersäkerhet. Den nya strategin framhäver samarbete och kompetens, men också bättre samordning av ledningen.

Oktober är Europeiska månaden för cybersäkerhet. Målet är att öka medborgarnas och organisationernas kunskaper om cybersäkerhet, vilket är en av prioriteringarna i EU:s strategi för cybersäkerhet. Under cybersäkerhetsmånaden sprids kunskap om hur individen bättre kan skydda sina egna viktiga uppgifter och agera på ett säkert sätt i en onlinemiljö.

Arbetet inom digital säkerhet sträcker sig från medborgare till organisationer, nationalstater och hela unionen. Den 3 oktober 2019 fattade Finlands regering beslut om viktiga riktlinjer för cybersäkerhet. Finland har en mycket stark och fungerande modell för den övergripande säkerheten, som man har utvecklat framgångsrikt i årtionden. Även den finländska strategin för cybersäkerhet har utarbetats med utgångspunkt i den övergripande säkerheten.

Alla med i säkerhetsarbetet

Den grundläggande idén bakom den övergripande säkerheten kan ses som ett runt bord. Parterna kring bordet – myndigheter, näringslivet, organisationer och medborgare – skapar ett tryggt samhälle. Ett omfattande samarbete av detta slag är en fungerande modell såväl nationellt som inom unionen. Även i prioriteringarna för Finlands ordförandeskap nämns säkerställandet av medborgarnas övergripande säkerhet. 

Åtgärder för att möta cyberangrepp på nationell och europeisk nivå

Finlands strategi för cybersäkerhet innehåller tre strategiska riktlinjer. Den första är internationellt samarbete. Att ge internationaliseringen en ledande plats är naturligt, eftersom digitaliseringen med dess hot och möjligheter är global. Ur Finlands perspektiv är EU en central aktör i cybersäkerhetsfrågor. EU förbättrar sin motståndskraft och skapar avskräckande effekter i en situation där statliga aktörer i allt högre grad använder cyberverktyg för att uppnå geopolitiska mål.

Motåtgärder i cybermiljön är en del av Finlands nationella verktygslåda, men när det gäller att bemöta statlig verksamhet är internationellt samarbete viktigt. Till exempel unionens möjlighet att införa gemensamma sanktioner höjer ytterligare tröskeln för statliga aktörer att blanda sig i medlemsländernas ärenden. Med beaktande av detta kan EU besluta om åtgärder för att förhindra och bemöta cyberangrepp som utgör ett yttre hot mot EU eller dess medlemsländer.

Bättre samordning och utbildning på olika nivåer

Den andra nationella riktlinjen förbättrar ledningen av cybersäkerhet och den tredje riktlinjen fokuserar på kompetensutveckling. Kunskaper och färdigheter måste främjas på alla nivåer, såväl bland befolkningen som hos företag och myndigheter. Vi behöver spetskompetens i företag och den offentliga sektorn, men också det vardagliga kunnandet är viktigt.

Under sitt ordförandeskap ser Finland upprätthållandet av en högklassig cybersäkerhet genom att främja cybersäkerhetskompetensen som en viktig fråga. Även Europeiska månaden för cybersäkerhet har som mål att öka cyberkompetensen.

Kompetens är viktigt, eftersom vi alla är producenter av säkerhet. När individerna i sin roll som medborgare, konsument eller arbetstagare agerar kompetent och ansvarsfullt, stöds cybersäkerheten i hela samhället av det som gynnar individen.

Antti Sillanpää, specialforskare, sekretariatet för säkerhetskommittén