Meny

Konferensen om hållbar cirkulär ekonomi sammanförde vetenskap, affärsverksamhet och beslutsfattande

EU2019FIMiljöministeriet 4.10.2019 13.17 | Publicerad på svenska 9.10.2019 kl. 11.50
Nyhet
Foto: Susanna Lehto, Business Finland

I Helsingfors ordnades den 30 september och den 1 oktober en europeisk konferens om hållbar cirkulär ekonomi: European Days for Sustainable Circular Economy. Konferensens mål var att presentera läget inom den cirkulära ekonomin och att utifrån den senaste vetenskapliga forskningen ge rekommendationer för främjande av hållbar cirkulär ekonomi.

I konferensen deltog sammanlagt 750 forskare, beslutsfattare, företrädare för affärslivet och industrin samt företrädare för finansiärer, myndigheter och frivilligorganisationer. Konferensen ordnades av miljöministeriet, Business Finland, Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), EIT Digital, EIT RawMaterials och EIT Food.

Den två dagar långa konferensen inleddes med ett seminarium om hållbar cirkulär ekonomi. Huvudtalare var Jocelyn Blériot, verkställande direktör vid stiftelsen Ellen MacArthur, Dirk Jan van den Berg, ordförande i förvaltningsrådet för Europeiska institutet för innovation och teknik, och Maurizio Gattiglio, vice generaldirektör vid Prima Industrie S.p.A. och vice ordförande för MANUFUTURE ETP.

Konferensens andra dag var indelad i tre parallellkonferenser: Circular Economy, Manufuture och Sustainable Innovation.

Kompromisser och synergier inom cirkulär ekonomi

Hans Bruyninckx, direktör vid Europeiska miljöbyrån, ledde en paneldiskussion om kompromisser och synergier mellan cirkulär ekonomi och andra miljömål. Bruyninckx identifierade flera synergier mellan klimatförändringarna och de andra miljömålen.

”Den största synergin finns i klimatförändringarna. Största delen av utsläppen hänför sig till användningen av naturresurser, och genom att övergå till cirkulär ekonomi kan vi bli resurseffektivare. En annan synergi gäller den biologiska mångfalden och ekosystemen. Jag tänker till exempel på hur vi använder marken för livsmedelsproduktion eller gruvdrift. Det har enorma konsekvenser för ekosystemen och vi har inte råd att förstöra dem. När behovet att använda nya naturresurser minskar, sparas ekosystemen. Som en tredje synergi ser jag stora hälsofördelar. När resurserna används på ett sätt som allt mer bygger på cirkulär ekonomi och är mindre giftigt kan vår hälsa förbättras, även psykiskt. För närvarande drunknar vi i saker. Vi har prylmani”, sade Bruyninckx.

Finlands miljöcentral, Statens tekniska forskningscentral (VTT), Arbetshälsoinstitutet, Institutet för hälsa och välfärd samt Säkerhets- och kemikalieverket har undersökt vilka kompromisser man måste göra i hanteringen av farliga ämnen i en cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin innebär nya utmaningar för de gällande förordningarna om kemikalier och avfall, eftersom förordningarna beretts ur en linjär synvinkel. En djupare kunskap om farliga ämnen kunde bidra till att avlägsna farliga material ur materialkretsloppet.

”Vi kan bara kontrollera det vi förstår och vi kan bara veta vad vi har mätt. Vi måste lära oss att bättre än för närvarande identifiera farliga ämnen i produkter och avfallsflöden. Detta förutsätter bättre mätmetoder. När det gäller miljön och människors exponering finns det ett problem: Vi måste kunna mäta farliga ämnen genom olika matriser för att kunna undvika att farliga ämnen överförs till nya produkter genom återvinning. Vi vill inte heller genom återvinning öka kemikaliseringen av miljön", konstaterade Sari Kauppi, specialforskare och tf. programdirektör vid Finlands miljöcentral (Syke).

Lyckligtvis finns det mycket forskning som fokuserar på just detta. Ju snabbare vi lär oss hur vi tryggt övergår till en cirkulär ekonomi, desto snabbare hittar vi lösningar på stora utmaningar, såsom utarmningen av den biologiska mångfalden och klimatförändringarna.

”Om vi inte diskuterar kompromisser, får vi rätta till dem i efterhand. Det finns många lysande unga forskare som kan finna lösningar på komplicerade hållbarhetsutmaningar. Härnäst måste vi utmana företagen och beslutsfattarna att ta hänsyn till dessa lösningar”, sade Bruyninckx.

cirkulär ekonomi
miljö